Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

15 Marzec 2021

Informacje dot. dodatków mieszkaniowych

Jeśli masz trudności z opłacaniem czynszu za zajmowane mieszkanie, możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, który otrzymasz, gdy:

 

- posiadasz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania, jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, jesteś osobą mieszkającą w lokalu, do którego posiadasz spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jesteś właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego, jesteś osobą zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale czekasz na przysługujący Ci lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

- zajmujesz mieszkanie o odpowiednim metrażu – powierzchnia normatywna przewidziana dla poszczególnej liczby osób wynosi odpowiednio:

 

- dla 1 osoby - 35 m2

- dla 2 osób   - 40 m2

- dla 3 osób   - 45 m2

- dla 4 osób   - 55 m2

- dla 5 osób   - 65 m2

- dla 6 osób   - 70 m2

 

-          w razie zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i poruszasz się na wózku inwalidzkim lub jesteś osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, lub wraz z Tobą zamieszkuje taka osoba, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

 

Dodatek mieszkaniowy będzie Ci przysługiwał też, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego który zajmujesz nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

-      spełniasz kryterium dochodowe, jesteś osobą samotną prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe i Twój dochód nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury lub jeśli prowadzisz gospodarstwo wieloosobowe i nie przekraczasz 125% kwoty najniższej emerytury na osobę.

 

Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura wynosi 1 250,00 zł.

 

- 175% to 2187,50 zł.

- 125% to 1562,50 zł.

 

Nie otrzymasz dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury, tj. od 1 marca 2021 r. poniżej 25,00 zł.

 

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Referat Spraw Społecznych i Rodziny

tel. 627629748 lub 604 098 900