Imieniny: Kamil / Karolina / Robert

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Obowiązek umieszczania na budynku tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zgodnie z art. 47b Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z póź. zm.) przypominamy o obowiązkowym umieszczaniu numerów posesji w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Zaniechanie takiej czynności przez właściciela jest wykroczeniem, za które zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń grozi kara grzywny do 250zł lub nagana. Informujemy również, że Komisariat Policji w Nowych Skalmierzycach w marcu będzie prowadził kampanię informacyjną i edukacyjną związaną z prawidłowym oznaczeniem obiektów. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną usunięte Policja będzie mogła ukarać mandatem karnym właściciela posesji.