Imieniny: Jarosław / Konrad / Bartosz

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Odnawiają budynek cła

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W Nowych Skalmierzycach cały czas trwają prace remontowe związane z odnową budynków stanowiących komunalny zasób gminy. W ostatnim czasie roboty objęły jedne z najstarszych kamienic przy ulicy Kaliskiej 2, 4 oraz 36, czyli tzw. cło.

Ta ostatnia to największy budynek komunalny, zamieszkiwany przez 24 rodziny. Na przełomie XIX/XX wieku stanowił on siedzibę Pruskiego Głównego Urzędu Celnego i był jednym z najbardziej reprezentacyjnych gmachów w okolicy. Dziś trudno doszukać się w nim klasycystycznego piękna, ponieważ wcześniejsze remonty pozbawiły go cech świadczących o jego szlachetnej proweniencji stylowej. Poza tym, choć w roku ubiegłym wymieniono dachówkę, stan budynku – ze względu na jego duże zawilgocenie – nadal jest zły. Ma się to zmienić za sprawą przeprowadzanych tu od końca maja remontów nadzorowanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu z delegaturą w Kaliszu.

Renowacja rozpoczęła się od osuszania ścian nieingerującą w konstrukcję budynku metodą elektrofizyczną. Po nim przyszła kolej na prace następne, a wśród nich m.in. wymianę okien i drzwi, remont schodów, w tym wymianę stopni, tralek, progów czy listew przyściennych oraz remont korytarzy i klatek schodowych polegający na malowaniu ścian, sufitów, podłóg i schodów.

Dużym wyzwaniem dla firmy wykonującej zadanie jest remont elewacji. Wg zaleceń konserwatora zabytków ma on polegać nie tylko na wymianie tynków zewnętrznych, ale i przywróceniu oryginalnego wystroju elewacji poprzez odtworzenie jego partii boniowanych, rodzaju i formy pilastrów czy profili gzymsów. Na szczęście jest to możliwe dzięki zachowanym materiałom ikonograficznym: pocztówkom oraz zdjęciom z okresu świetności Pruskiego Głównego Urzędu Celnego.

Budynek czeka również remont kamiennych schodów zewnętrznych na wejściu do klatki schodowej od strony zachodniej a na koniec wykonanie nowej opaski betonowej w patio budynku oraz remont opaski wzdłuż jego ścian zewnętrznych. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec wakacji.

Władze samorządowe liczą, że wszystkie wykonane prace w budynku, który figuruje w gminnej ewidencji zabytków, przywrócą mu reprezentacyjny charakter sprzed dawnych lat.