Imieniny: Jarosław / Konrad / Bartosz

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Potrójna uroczystość w „Starym Kinie”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF
Potrójna uroczystość w „Starym Kinie”

Stare KinoPóźny Gomółka, wczesny Gierek. Taka mniej więcej estetyka charakteryzowała jeszcze do niedawna salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach. Wszystko zmieniło się jednak za sprawą trwającej ponad rok rozbudowy i generalnej modernizacji, które nadały jej nowy kształt oraz wizerunek. Jako że budynek, którego historia sięga początku XX wieku, niemal od zawsze pełnił funkcje kulturalne (początkowo była to kantyna kolejowa, następnie świetlica, siedziba działalności licznych organizacji społecznych, miejsce wystawiania sztuk teatralnych i innych uroczystości, dalej także siedziba kina „Kolejarz” i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury), samorząd postanowił tego nie zmieniać i – dzięki postawieniu na nowoczesność rozmaitych rozwiązań technicznych – sprawić, by na wzór lat ubiegłych budynek nadal tętnił wydarzeniami społecznymi oraz kulturalno-artystycznymi. Pierwszym z nich było uroczyste otwarcie sali, które połączono z dwiema corocznie organizowanymi i równie ważnymi dla gminnej wspólnoty okazjami, czyli Inauguracją Sezonu Kulturalnego 2016/2017 oraz Dniem Edukacji Narodowej.Potrójna uroczystość w „Starym Kinie”

Na galę, która odbyła się 14 października br. przybyli m.in. władze samorządowe Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz władze Powiatu Ostrowskiego, radni oraz sołtysi, architekt i wykonawca robót budowlanych, miejscowe duchowieństwo, dyrektorzy i nauczyciele gminnych placówek oświatowych, działacze organizacji społecznych, kulturalnych i sportowych oraz kierownictwo i pracownicy urzędu gminy.

Potrójna uroczystość w „Starym Kinie”Uroczystość rozpoczęto podpisaniem przez burmistrz Bożenę Budzik aktu nadania nazwy dla sali. Wolą mieszkańców biorących udział w ogłoszonym przez Urząd internetowym konkursie, a w ślad za tym również podjętą w dniu 9 września br. uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zostało nią „Stare Kino”, co okazało się znakomitym powrotem do żywych tradycji tego miejsca. W przecięciu wstęgi symbolizującym otwarcie obiektu burmistrz towarzyszyli: Przewodniczący Rady Kazimierz Sipka, długoletni kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Krzysztof Szałankiewicz oraz obecny kierownik Aleksander Liebert. Sala została również poświęcona przez miejscowego proboszcza, księdza kanonika Zbigniewa Króczyńskiego. Teraz przyszła pora, aby ten obiekt rozpoczął swoje nowe życie i został wypełniony różnymi artystycznymi wydarzeniami. Świadomie więc zorganizowaliśmy jego otwarcie na czas inauguracji nowego roku kulturalnego, aby zachęcić naszych lokalnych artystów i twórców do organizowania w nim ciekawych wydarzeń kulturalnych. Ufam, że tak właśnie się stanie – powiedziała Bożena Budzik.Potrójna uroczystość w „Starym Kinie”

Inauguracja Sezonu Kulturalnego oraz Dzień Edukacji Narodowej to, jak podkreśla sama burmistrz, zawsze szczególnie wyczekiwany moment, w którym może pochylić się przed wszystkimi tymi, którzy wkładają dużo serca i pracy w ubogacanie świata. Wyrazem tej wdzięczności są wyróżnienia, którymi uhonorowano w tym roku przedstawicieli świata edukacji, dyrektorki gminnych placówek oświatowych: Lucynę Lisiak-Kycię, Małgorzatę Sulewską, Teresę Kiełbik, Bożenę Walczak, Jolantę Siwak, Teresę Stachowiak, Lidię Bielę, Katarzynę Kaźmierczak, Annę Matuszczak, Annę Walczak i Olgę Gruszczyńską oraz nauczycielki: Danutę Szymczak, Agnieszkę Florczak, Violettę Matuszczak, Ilonę Mikołajczak, Krystynę Szczegórę, Teresę Kowalską, Hannę Kubicką, Małgorzatę Walczak, Lidię Późniak, Sylwię Naskręcką i Agatę Pawlaczyk-Wieczorek a także wyróżniających się społeczników działających w blisko trzydziestu organizacjach społecznych. Wśród nich znaleźli się: Małgorzata Matyśkiewicz i Paulina Matyśkiewicz (członkinie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej), Joanna Banaszak i Urszula Woźniak (chórzystki z Chóru pw. św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc), Jolanta Karbowska i Elżbieta Danielak (chórzystki z Chóru pw. św. Cecylii ze Skalmierzyc), Jolanta Jackowiak, Katarzyna Jasińska i Małgorzata Urbańska (organizatorki wielu imprez kulturalnych i konkursów dziecięcych – działaczki Międzyszkolnego Ośrodka Animatorów Kultury), Mateusz Kazuch i Adam Nowak (zaangażowani w działalność Stowarzyszenia Kulturalnego – Teatr Misterium – Biskupice Ołoboczne), Katarzyna Świrta i Dominika Wawrzyniak (działające w Stowarzyszeniu Przyjaciół „Jarzębinki”), Marcin Miazga (działający na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem), Renata Kowalik i Mariusz Czaja (działacze Klubu Honorowych Dawców Krwi), Łucja Jurek i Andrzej Pływaczyk (członkowie Koła Terenowego Nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Maria Czempińska i Sławomir Jankowski (działacze Stowarzyszenia Działkowców „Kolejarz” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Nowych Skalmierzycach), Henryka Nowak (działaczka Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Kościuszki), Karolina Adamska i Konrad Zykowicz (harcerze skalmierzyckiego Szczepu ZHP im. Powstańców Wielkopolskich), Kamil Stodolski, Ryszard Tomczak, Damian Woś i Dariusz Więcław (wychowawcy Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego), Cezary Boros, Mariusz Kaczmarek, Marcin Ludwikowski, Maciej Sowiński, Tomasz Kaczmarek i Mateusz Ludwikowski (działacze Klubu Sportowego „Pogoń”, trenerzy i zawodnicy), Marian Remelski, Marek Mizgalski, Mariusz Czaja, Wincenty Różański, Robert Pussak, Sebastian Pussak i Robert Maciejewski (działacze Towarzystwa Rowerowego „Sokół”), Krzysztof Kowalczyk (członek skalmierzyckiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego) oraz Jerzy Gnerowicz i Hieronim Kubiak (mistrzowie pszczelarscy). Burmistrz doceniła również zwycięzców wspomnianego już konkursu na nazwę sali widowiskowej: Karola Pietrzaka i Łukasza Nowackiego oraz dwóch pasjonatów historii, którzy użyczyli swojego wizerunku postaciom strażników granicznych na Skwerze Historycznym w Nowych Skalmierzycach: Piotra Moskwę (strażnika rosyjskiego) i Krzysztofa Cegielskiego (strażnika pruskiego). Wszystkich wyróżnionych nagrodzono dyplomami, kwiatami oraz drobnymi upominkami, a w ich stronę padło wiele ciepłych słów od burmistrz Bożeny Budzik: Dziękuję więc Wam za to, że nasza gminna kultura, świat edukacji oraz pracy społecznikowskiej wzbogaca życie całej społeczności Gminy i Miasta. Ta działalność stanowi nasze wspólne dziedzictwo, przynosząc Nowym Skalmierzycom dobre imię. Chylę dziś czoła przed dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami i pedagogami za codzienną i trudną pracę związaną z nauczaniem, wychowaniem i kształtowaniem nowego pokolenia naszych mieszkańców. Dziękuję Wam za wytrwałość oraz umiejętność podążania za drugim człowiekiem. Wszystkim Państwu dziękuję za to, że swoją pracą pozostawiacie ten świat choć troclepszy, niż go zastaliście.

Koncert Jacka WójcickiegoKwiaty otrzymała również burmistrz Bożena Budzik, której podziękowali w ten sposób zarówno dyrektorzy placówek oświatowych, wdzięczni za wspieranie działalności szkół i przedszkoli, jak i samorząd mieszkańców miasta – za modernizację sali służącej całemu społeczeństwu Gminy.

Galę zakończył występ Jacka Wójcickiego, który przez ponad godzinę przenosił publiczność kolejno w świat krakowskiej Piwnicy pod Baranami, żydowskiego kabaretu, piosenek okresu międzywojennego, czy też utworów z różnych zakątków świata. Nagrodzony gromkimi brawami, odwzajemnił się bisem, a po koncercie również autografami oraz wspólnymi zdjęciami z najwierniejszymi fanami.Stare Kino

 

Oddana do użytku sala widowiskowa „Stare Kino” to nowoczesny obiekt przygotowany do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań, imprez oraz występów kulturalnych. Prace związane z jego rozbudową i modernizacją rozpoczęto jesienią 2015 roku. Obejmowały one kolejno roboty rozbiórkowe, rozbudowę o klatkę schodową, toalety, garderoby czy pomieszczenia techniczne. Dach ocieplono, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wszystkie instalacje, a cały budynek – zarówno z zewnątrz (elewacja), jak i w środku nabrał nowego wyglądu. Zakupiono do niego również nowe wyposażenie tj. meble, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz projektor multimedialny i siedmiometrowy ekran, dzięki czemu w sali znów będzie można wyświetlać filmy. Widownia wraz loggią, którą wygospodarowano ze starej projektorowni na piętrze pomieści ponad 150 ludzi. Budynek w pełni przystosowano do osób niepełnosprawnych, przebudowując schody wejściowe i wjazd oraz stosując podobne rozwiązania architektoniczne wewnątrz (pochylnie, specjalnie wyznaczone miejsca  na widowni czy osobna toaleta). Mimo, że do budynku wkradła się nowoczesność, postarano się utrzymać  klimat jego wnętrza w duchu ponadczasowej klasyki. Znalazło się tu również miejsce na pamiątki z przeszłości: stare projektory, fotografie czy inne detale związane z historią miasta. Inwestycja, w całości realizowana z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, kosztowała ponad 1 mln 800 tys. złotych.