Analiza ewaluacyjna szkolenia "Kodeks postępowania administracyjnego"

Poniżej przedstawiamy Państwu analizę ankiet ewaluacyjnych z kodeksu postępowania administracyjnego: 

Szkolenie

"Kodeks postępowania administracyjnego"

( Ankieta ewaluacyjna nr 1)

Osoby badane stanowią 74% wszystkich uczestników szkolenia.

Jak ocenia Pan/i Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie?

opinia

Liczba badanych osób

bardzo dobrze

24

dobrze

4

średnio

1

słabo

0

bardzo słabo

0

razem

29

Jak ocenia Pan/i organizację szkolenia? 

opinia

Liczba

badanych osób

bardzo dobrze

24

dobrze

4

średnio

1

słabo

0

bardzo słabo

0

razem

29


 

Jak ocenia Pan/i otrzymane materiały szkoleniowe?

opinia

Liczba

badanych  osób

bardzo dobrze

15

dobrze

8

średnio

4

słabo

2

bardzo słabo

0

razem

29

Czy udział w projekcie pozwolił Panu/Pani na podniesienie obecnych kwalifikacji zawodowych? 

opinia

liczba badanych osób

tak

29

nie

0

  

Szkolenie

"Kodeks postępowania administracyjnego"

( Ankieta ewaluacyjna nr 2)

  Osoby badane stanowią 77% wszystkich uczestników szkolenia.

Jak ocenia Pani/Pan swoją dotychczasową znajomość z zakresu szkolenia?

ocena

liczba

badanych osób

1

0

2

0

3

12

4

10

5

7

6

1

Razem

30

  

W jakim stopniu szkolenie pogłębiło Pani/Pana wiedzę i umiejętności  w tej dziedzinie? 

ocena

liczba

badanych osób

1

0

2

1

3

2

4

8

5

15

6

4

Razem

30


  

Na ile ocenia Pani/Pan przydatność szkolenia w swojej pracy zawodowej?

ocena

liczba

badanych osób

1

2

2

0

3

6

4

8

5

8

6

6

Razem

30


 

Jak ocenia Pani/Pan możliwość praktycznego zastosowania materiałów? 

a)      otrzymanych 

ocena

liczba

badanych osób

1

3

2

1

3

3

4

11

5

7

6

5

Razem

30

b)     wypracowanych

ocena

liczba

badanych osób

1

1

2

2

3

3

4

7

5

10

6

7

Razem

30

Jak oceniają Państwo przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenia? 

ocena

liczba badanych osób

1

0

2

0

3

1

4

1

5

14

6

14

Razem

30


 

Co sądzą Państwo na temat czasu trwania szkolenia oraz programu?

a)      Szkolenie trwało:

opinia

liczba

badanych osób

zbyt długo

4

odpowiednio długo

24

zbyt krótko

2

Razem

30


 

b)     Program był:

opinia

liczba

badanych osób

zbyt przeładowany

0

odpowiedni

29

zbyt nasycony

1

Razem

30


 

Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena szkolenia?

ocena

liczba

badanych osób

1

0

2

0

3

1

4

6

5

18

6

5

Razem

30