Facylitacja w procesie rozwiązywania konfliktów

Szkolenia 

24-25-26.09.2010