Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

1.  Szkolenia specjalistyczne 
     - Postępowanie administracyjne odbywać się będą w maju i w czerwcu 2010 r. 
     - Ochrona danych osobowych ( j.w.) 
     - Prawo zamówień publicznych  odbędą się w maju lub czerwcu 2010 r.

2.  Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością  - początek planujemy od listopada 2010 r. a koniec na czerwiec 2010 r.

3.  Warsztaty: obsługa trudnego klienta – realizacje warsztatów planujemy zrealizować w maju i czerwcu 2010 r.

4.  Trening twórczości – kreowania innowacyjności będzie realizowany w miesiącu wrześniu 2010 r.

5.  Facylitacja w procesie rozwiązywania konfliktów zaplanowana jest na miesiąc październik 2010 r.

6.  Utworzenie pionu kadrowo – szkoleniowego, czyli skierowanie 2 osób na studia podyplomowe. Rozpoczęcie studiów nastąpi w październiku 2010 r. a zakończy się 
w czerwcu 2011 r.

7.  Usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w Urzędzie i dostosowanie do odbioru przez osoby niepełnosprawne. Realizacja jest przewidziana od października 2010 r. do marca 2011 r.

8.  Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu – I kwartał 2011 r.

9.  Kursy języka angielskiego dla średniozaawansowanych i dla początkujących rozpoczną się we wrześniu 2010 r. i potrwają do czerwca 2011 r.

10. Kursy komputerowe dla średniozaawansowanych, jeden z zakresu edytora tekstów, drugi z zakresu Exela

11. Szkolenie z instrukcji kancelaryjnej

12. Szkolenie - warsztaty z budżetu zadaniowego
 

     O wszelkich zmianach w harmonogramie będziemy informować na bieżąco.