OSP Gostyczyna

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyczynie

Typ - S 1

tel. 62/ 762 33 00


Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

1

Prezes

Jacek Łusiak

2

Wiceprezes - naczelnik

Marian Wielanek

3

Wiceprezes

Tomasz Paluszkiewicz

4

Z-ca naczelnika

Marcin Pietrzak

5

Sekretarz

Jarosław Dziewięcki

6

Skarbnik

Mieczysław Łuczak

7

Członek

Lech Madajka

Komisja rewizyjna w składzie

1

Przewodniczący

Karol Pietrzak

2

Członek

Andrzej Kaźmierczak

3

Członek

Krystian Gaszczyński