Spotkanie informacyjno-promocyjne

W czwartek 22 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne projektu „Kreatywność i innowacyjność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Pracownikom Urzędu, do których adresowany jest projekt koordynator projektu przedstawiał najważniejsze informacje z nim związane, m.in. cel, główne działania, zakładane rezultaty. 
Projekt realizowany będzie do 31.07.2011, a jego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, wdrożenie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji oraz podwyższenie  kompetencji pracowników, w tym poziomu kultury etycznej, jak również poprawa komfortu załatwiania spraw w Urzędzie. 

      Działania jakie zakłada projekt to:

  • szkolenia specjalistyczne: prawo zamówień publicznych, ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne w praktyce urzędniczej
  • wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009
  • szkolenie z zakresu obsługi trudnego klienta,
  • trening twórczości – kreowania innowacyjności,
  • kurs języka angielskiego.
  • facylitacja w procesie rozwiązywania konfliktów oraz podejmowania decyzji,
  • opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników,
  • utworzenie pionu kadrowo – szkoleniowego,
  • dostosowanie strony Urzędu do osób niepełnosprawnych