Warsztaty z budżetu zadaniowego

Szkolenia 

Grupa I

19-20.09.2011

Grupa II

21-22.09.2011