Władze Gminy i Miasta

    W tym roku mijają dwadzieścia dwa lata od momentu, gdy na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym utworzono samorządową gminę. W ten sposób grupa ludzi zamieszkująca określone terytorium uzyskała z mocy prawa możliwość samostanowienia o sobie. Społeczność ta w sposób autonomiczny i niezależny uzyskała prawo do podejmowania decyzji w sprawach gospodarczych, społecznych, kulturalnych, ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury.
    Na stronach portalu przedstawiono to, co w ostatnich latach udało nam się zrobić, co najciekawszego i najlepszego posiadamy w gminie i mieście Nowe Skalmierzyce. Portal ten jest także dowodem na to, że dynamiczny rozwój naszej gminy i miasta to zasługa wszystkich mieszkańców, uporu i konsekwencji władz gminy w urzeczywistnianiu przyjętych programów gospodarczych. Dużo pozostało do zrobienia, ale robimy wszystko, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się jak najlepiej.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik