Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243 poz.2432 z 2004r.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zawiadomienia a nadaniu numeru porzadkowego nieruchomości

 

II. OPŁATY:

  •     17 zł od zawiadomienia

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  •     bez  zbędnej zwłoki

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 

V. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych danych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę. Odbiór zaświadczenia może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.