Ogłoszenia

Czas na waloryzację emerytur i rent

Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. W tym roku będzie to waloryzacja kwotowo – procentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu wysokości świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. W tym roku wynosi on 103,56 proc., co oznacza, że świadczenia wzrosną o 3,56 proc. Jeżeli jednak w wyniku takiego działania otrzymamy kwotę podwyżki, która będzie niższa niż 70 zł brutto, wówczas będziemy mieli do czynienia z waloryzacją kwotową. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy nam świadczenia tj. emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentę rodzinną, właśnie o taką kwotę, czyli 70 zł brutto. Kwota gwarantowanej podwyżki dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosić będzie 52,50 zł, a dla osób pobierających emeryturę częściową – 35 zł brutto.

Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Jeżeli osoba nie dysponuje takim stażem, nie może liczyć na gwarantowaną kwotę waloryzacji. W jej przypadku zostanie zastosowana waloryzacja procentowa.

Świadczenia waloryzowane są z urzędu, co oznacza, że klienci nie muszą w tym celu składać żadnych wniosków. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS-u decyzję z nową wysokością świadczenia po waloryzacji. Decyzje będą wysyłane pocztą. Zwaloryzowana kwota świadczenia zostanie wypłacona w marcu, w terminie płatności.

Od 1 marca wzrasta też kwota minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  z 1100 zł do 1200 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 825 zł do 900 zł.

 

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Olimpiada ZUS -  aż 21 szkół z Wielkopolski powalczy w półfinale

 

 

Znamy już zespoły zakwalifikowane do II etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W półfinale powalczy 21 zespołów z Wielkopolski.

W Wielkopolsce do pierwszego etapu Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" przystąpiło 1884 uczniów z 75 szkół ponadpodstawowych, którzy wcześniej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS". Pierwszy etap wyłonił trzyosobowe zespoły, które będą reprezentować szkoły w etapie wojewódzkim.

W naszym województwie do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 21 szkół ponadpodstawowych. Są wśród nich szkoły z Leszna, Kępna, Kościana, Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Gostynia, Rawicza, a także z Poznania, Wągrowca, Kleczewa, Konina, Wrześni, Sompolna, Międzychodu, Swarzędza, Rogoźna, Śremu, Rokietnicy i Nowego Tomyśla.  Pełną listę półfinalistów można zobaczyć  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada/i-etap

II etap Olimpiady odbędzie się 20 marca 2020 r. w Poznaniu.

 

„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych, zainicjowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. Podczas zajęć młodzież zapoznaje się z podstawami systemu ubezpieczeń społecznych. Więcej o projekcie „Lekcje z ZUS” oraz Olimpiadzie wiedzy znaleźć można na stronie www.zus.pl/edukacja. Zapraszamy także na fanpage Olimpiady na Facebooku, gdzie można znaleźć wiele ciekawostek dotyczących ubezpieczeń społecznych.

 

Zespołom zakwalifikowanym do II etapu Olimpiady, serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!

 

 

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie WielkopolskimKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się w lutym br. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA!

Termin zgłoszenia przez szkołę uczniów do udziału w konkursie mija z dniem 1 marca 2019r.

Chęć udziału w Konkursie należy zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wlkp. ul. Krotoszyńska 41, pod numerami telefonów: 62/737-31-20, 62/737-31-26 lub drogą elektroniczną: ostrow@krus.gov.pl

 

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS upływa z dniem 29 marca 2019r.

 

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.


Zgłoszenia do "Małego ZUS" do 8 stycznia

Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy „Małym ZUS” niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

Jeśli ktoś chce skorzystać z „Małego ZUS” i zapłacić niższe składki powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592 - do 8 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z „Małego ZUS” a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r., a chcą nadal z niej korzystać i spełniają warunki, muszą złożyć jedynie formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10 lub 15 lutego).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca jednak uwagę, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje. - Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, tj. „Małego ZUS” lub innych ulg, powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń, m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Z danych ZUS wynika, że do "Małego ZUS" przystąpiło w 2019 roku ponad 133 tysiące przedsiębiorców.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Jeśli Twoje przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, spełniasz pierwszy warunek do skorzystania z „Małego ZUS”. Na przykład w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 rok i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 67 500 zł, może więc skorzystać w 2020 roku z „Małego ZUS”.

Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.

- Należy tutaj pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do „Małego ZUS” dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach – wskazuje Jaroszek.

Aby skorzystać w danym roku z „Małego ZUS”, należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Do „Małego ZUS” nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na „Mały ZUS”.

Informacje o warunkach korzystania z „Małego ZUS” i zasady wyliczania nowych składek można znaleźć na www.zus.pl. 

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce
Od grudnia zmieniły się limity zarobków na emeryturze i rencie. Sprawdź, ile możesz sobie dorobić!

Przejście na emeryturę, czy rentę nie oznacza zakazu pracy na niej. Jeżeli chcemy i mamy siłę, to możemy dalej pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące.

Należy pamiętać, że jeżeli pracujemy na emeryturze lub rencie i osiągamy przychód, to może on wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie naszego świadczenia. Dotyczy to jednak tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z umowy o pracę.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 grudnia kwota ta wynosi 3452,20 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 grudnia kwota ta wynosi 6411,10 zł. Kwoty obowiązują do 29 lutego 2020 r. i zmieniają się co trzy miesiące.            

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:

 • 599,04 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • 449,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
 • 509,22 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Osoba, która jest emerytem lub rencistą, powinna zawiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego przychodu. Dotyczy to także jej pracodawcy.

Zawiadomienie ma bardzo istotne znaczenie dla rozliczenia emerytury lub renty. Gdy emeryt/rencista go nie złoży, ZUS zażąda zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały.

O osiąganym przychodzie emeryt musi zawiadomić ZUS, niezależnie od swojego pracodawcy (płatnika składek).

 

Uwaga!

Jeśli jesteś jedną z osób uprawnionych do renty rodzinnej, to Twój przychód ma wpływ tylko na Twoją część renty. Pozostałe osoby uprawnione do renty rodzinnej otrzymują ją w niezmienionej wysokości. 

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w WielkopolsceKonkurs Barwy Wolontariatu i zaproszenie na GalęKomendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim insp. Piotr Wilkowski w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu apeluje do Państwa:

 O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI OBCYMI, KTÓRE MOGĄ PODAWAĆ SIĘ ZA WASZYCH KREWNYCH LUB POLICJANTÓW.

PAMIĘTAJMY!!! FUNKCJONARIUSZE POLICJI NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA JAKIEKOLWIEK KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH!!!!

APELUJEMY RÓWNIEŻ, BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY ZANIM NIE SPRAWDZIMY I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ!!

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI, DZWONIĄC NA NUMER ALARMOWY 112.

 

 Poniżej link do strony internetowej ostrowskiej komendy dot. sposobu działania oszustów

http://www.ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl/w17/aktualnosci/213124,Mamo-potracilam-kobiete-i-ona-nie-zyje-zebym-nie-szla-do-wiezienia-musisz-wplaci.html

 


                           


  

                                             

 


Informacja prasowa - ZUS

 

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń. Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, pod który podlega cała południowa Wielkopolska wypłaci ok. 210 tys. 13 emerytur.

Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. 13. emerytura to 1100 zł brutto, a jej wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł. 13. emerytury przyznane zostaną z urzędu, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je wraz ze świadczeniem przysługującym za maj w terminie płatności świadczenia – informuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.  

Kto otrzyma 13. emeryturę?

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

- emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

- renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

- renty szkoleniowej,

- renty socjalnej,

- renty rodzinnej,

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

- świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

13. emeryturę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski

- regulamin

- karta zgłoszeniowa


Informacja prasowa

Urodziłaś się w 1953 roku? Sprawdź, czy ZUS ustali Ci ponownie emeryturę!

Urodziłaś się w 1953 roku? Przeszłaś na wcześniejszą emeryturę w związku z ukończeniem 55 roku życia i udowodnieniem 30 lat pracy? Twoje świadczenie zostało pomniejszone o pobrane wcześniejsze emerytury? Sprawdź, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca wpłynie na wysokość Twojego świadczenia.

Kobiety urodzone w 1953 r., które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do wcześniejszej emerytury w związku z ukończeniem 55 roku życia i udowodnieniem 30 lat stażu, a następnie przeszły na emeryturę w wieku powszechnym i została ona pomniejszona o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, mogą mieć ponownie ustaloną wysokość emerytury, według korzystniejszych dla nich zasad.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy trzech grup kobiet. Po pierwsze są to panie, które odwołały się od decyzji przyznającej emeryturę w wieku powszechnym do sądu i sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem, po drugie kobiety, które otrzymały decyzję ZUS i się od niej nie odwołały, a po trzecie dotyczy to osób, które nie przeszły jeszcze na emeryturę w wieku powszechnym. Każda grupa powinna w tej sytuacji podjąć inne działania.

Kobiety, które nie złożyły odwołania do sądu od decyzji przyznającej emeryturę w wieku powszechnym, mogą wnieść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skargę o wznowienie postępowania, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. uwzględniając fakt, że 21 i 22 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od pracy - do 23 kwietnia 2019 r.

Natomiast, jeżeli kobieta odwołała się od decyzji do sądu powszechnego i postępowanie to zakończyło się prawomocnym wyrokiem, może ona żądać wznowienia postępowania sądowego, adresując skargę o wznowienie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. do 21 czerwca 2019 r.

Nadal jest też duża grupa kobiet, która do tej pory nie zdecydowała się wystąpić o emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i cały czas pobiera emeryturę wcześniejszą. Tym osobom zostanie, na ich wniosek, przyznana emerytura obliczona z uwzględnieniem wyroku TK.

Należy również pamiętać, że przy rozpatrywaniu skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 145a k.p.a., Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest stosować również art. 146 k.p.a., który kategorycznie wyłącza możliwość uchylenia decyzji po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia. Zatem ZUS nie będzie mógł uchylić decyzji w przypadku tych kobiet z rocznika 1953, u których od doręczenia decyzji przyznającej emeryturę upłynęło już 5 lat.

Przypomnijmy, wyrokiem z 6 marca Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, na podstawie którego emerytury przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, były pomniejszane o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w WielkopolsceSTOWARZYSZENIE NAUKOWO TECHNICZNE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW ROLNICTWA

ODDZIAŁ W KALISZU ul. Zacisze 2

 

ZAPRASZA  NA   SZKOLENIE PODSTAWOWE

w dniach  i  6 kwietnia 2019 roku

 

Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW

OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY NAZIEMNYCH

 

początek szkolenia w dniu 5 kwietnia o godz.16.00 w Świetlicy w Ociążu SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE w dniu 6 kwietnia 2019 r. w Świetlicy w Ociążu, początek godz. 900,

Obowiązkowo  szkolenie takie winny odbyć osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin i nabywające środki ochrony roślin, zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2017, poz. 50).

Zaświadczenia ważne jest 5 lat od daty ukończenia szkolenia.

Na szkolenie prosimy zabrać nr PESEL        Kontakt telefoniczny: 627387690


Urząd Statystyczny w Poznaniu organizuje badanie statystyczne "Wykorzystane technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych"

termin badania marzec-maj 2019r.

więcej informacji tutajKonkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” IV edycja

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”
IV edycja – Nasz wpływ na zmiany klimatyczne

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące
w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców:

 1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
 2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Tematem IV edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest walka ze zmianami klimatycznymi.

Przedmiotem IV edycji Konkursu jest sporządzony przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

 • list do sąsiada format A4 (2 strony zawierające 50% treści tekstowych i 50% ilustracji),
  lub
 • komiks edukacyjny format A4 (4 strony)
  propagujący prawidłowe postępowanie na rzecz środowiska, zawierający m.in. stan faktyczny, stan oczekiwany, zachowania szkodzące środowisku, zachowanie sprzyjające jego poprawie, podejmowane działania w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych. (np. właściwa segregacja odpadów, właściwy sposób palenia w piecach – gdy z komina sąsiada wydobywa się np. czarny dym).

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym
i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”).

Czas trwania IV edycji Konkursu od 4 lutego 2019 r. (data ogłoszenia) do 29 marca 2019 r. (ostateczny termin składania prac).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły, z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

Więcej informacji: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konkursy_konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-iv-edycja  


Wielkopolanki składają wnioski o emeryturę Mama 4+

więcej informacji

zobacz ulotkę


Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe oraz Debatę Społeczną  w dniu 18 marca 2019r. w Sali Wiejskiej w Wielowsi 

więcej informacjiUrząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.

Na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w okresie od 18 marca do 31 maja.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączonej grafiki i informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów/rad osiedli.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

Ulotka - badanie ankietowe


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”, która odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Poznaniu, na terenie centrum konferencyjnego Międzynarodowych Targów Poznańskich, Sala Zielona w Holu Wschodnim.

 

Konferencja organizowana będzie w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 

Spotkanie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne. Pierwszy, skierowany do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dotyczyć będzie podsumowania projektu doradztwa energetycznego, stanu jakości powietrza województwa wielkopolskiego oraz źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

 

Drugi blok będzie skierowany do mieszkańców województwa wielkopolskiego. Omówiony zostanie rządowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze, a także finansowanie przedsięwzięć z zakresu OZE i efektywności energetycznej ze środków POIiŚ i NFOŚiGW. Wystąpi również przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przedstawiając temat: edukacja dla bezpieczeństwa - jako element zapobiegania zagrożeniom pożarowym i ekologicznym w Wielkopolsce.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest odesłanie wypełnionej załączonej Karty Zgłoszenia do 08 marca 2019 r. do godz. 15.00 na adres mailowy: izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl lub marta.jankowska@wfosgw.poznan.pl.

W załączeniu formularz zgłoszenia oraz ramowa agenda konferencji.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci  

więcej informacji tutaj

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

więcej informacji tutaj
Wyniki kontroli zwolnień lekarskich

Blisko pół miliona kontroli i ponad 31 mln zł. wstrzymanych świadczeń chorobowych, to bilans kontroli zwolnień lekarskich, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2018 roku. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń przekroczyła 195 mln zł.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Warto pamiętać, że każde zwolnienie jest zwolnieniem od wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz wszelkich czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Zwolnienie nie może też pełnić roli urlopu. Pracownik, który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego, wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem, musi liczyć się z tym, że straci prawo do zasiłku chorobowego.

W 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 496,3 tys. kontroli osób mających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Były to zarówno kontrole orzekania o niezdolności do pracy, czyli weryfikacja, czy osoba chora jest nadal chora, jak i kontrole wykorzystania zwolnień. W konsekwencji ZUS wydał 32,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 31,2 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wszystkim tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. W ubiegłym roku takich spraw było 166,7 tys., a kwota ograniczonych wypłat sięgnęła 160,2 mln zł.

Ubiegły rok był też ostatnim (z uwagi na wprowadzenie elektronicznych zwolnień), w którym ZUS obniżał wysokość zasiłku chorobowego i opiekuńczego w przypadku zbyt późnego dostarczenia zwolnienia tj. po 7 dniach. W takim przypadku zasiłek był ograniczany o 25 proc. za każdy dzień opóźnienia. W 2018 r. z tego powodu ZUS obniżył wysokość świadczeń w 52,7 tys. przypadków na łączną kwotę 3,5 mln zł. Od 1 grudnia ubiegłego roku z uwagi na wprowadzone e-zwolnienia obowiązek dostarczenia zwolnienia w ciągu 7 dni stał się nieaktualny.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2018 r. przekroczyła 195 mln zł.

W 2018 r. lekarze orzecznicy w Wielkopolsce przeprowadzili 42785 kontroli zasadności zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli wydali 1016 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku, na kwotę 378400 zł. Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast 16386 osób. W wyniku tych kontroli 1296 osób pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę 1471100 zł.

W tym samym okresie na terenie podległym Oddziałowi ZUS w Ostrowie, lekarze orzecznicy przeprowadzili 6408 kontroli zasadności zwolnień lekarskich. W wyniku tego rodzaju kontroli wydali 390 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku, na kwotę 144400 zł. Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast 4936 osób. W wyniku tych kontroli 354 osoby pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę 322900 zł.
ZUS przypomina, że możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich swoich pracowników mają także pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 20 osób, gdyż to oni wówczas są płatnikami świadczeń.

Przykłady kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzonych przez pracowników ZUS.
• podczas zwolnienia lekarskiego pracownik uczestniczył jako opiekun na wycieczce szkolnej swojej córki;
• w czasie zwolnienia lekarskiego z powodu złamania nogi, pracownik dokumentuje za pośrednictwem aplikacji internetowych, ilość przejechanych na rowerze kilometrów;
• podczas chorobowego z powodu schorzeń kręgosłupa, ubezpieczony układał kostkę brukową wokół swojej posesji;
• w trakcie zwolnienia lekarskiego, ubezpieczony zostaje sfotografowany będąc od wpływem alkoholu.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Zobacz w wersji pdfMAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców:


załącznik nr 1 

załącznik nr 2


Kolejna wieś pięknieje - siłownia zewnętrzna oraz altana drewniana wraz z zadaszeniem w Fabianowie

W październiku w miejscowości Fabianów zakończyły się prace związane z utworzeniem siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do gry w piłkarzyki oraz montażem zadaszonej drewnianej altany z boku świetlicy. W wyniku zrealizowanego projektu została utworzona w sąsiedztwie istniejącego już placu zabaw siłownia zewnętrzna oraz stół do gry w piłkarzyki wraz z drewnianą altaną. Całość inwestycji spełnia standardy bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i dorosłych. Istniejący już plac zabaw oraz siłownia podniosły jakość i atrakcyjność miejscowości pod względem rekreacyjnym. Zagospodarowany teren wokół świetlicy wiejskiej, pozwoli na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu dla najmłodszych, jak również dla ich opiekunów. Siłownia zewnętrzna została wyposażona w następujące urządzenia: zestaw biegacz + wioślarz + pylon, zestaw krzesło do wyciskania + wyciąg górny + pylon, zestaw orbitrek + narciarz + pylon, stół do gry w piłkarzyki,  tablica informacyjna z regulaminem. Siłownia zewnętrzna wraz ze stołem do gry w piłkarzyki oraz drewniana altana powstały w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Środki, jakie otrzymaliśmy od Samorządu Województwa Wielkopolskiego to 29 749,99 zł, przy dużym zaangażowaniu gminy i mieszkańców wsi. Wkładem własnym mieszkańców sołectwa było uporządkowanie terenu przed rozpoczęciem montażu wyżej wymienionych elementów oraz nasadzenie nowych krzewów i drzewek ozdobnych. Mieszkańcy w ramach wkładu własnego dokonali również renowacji całego trawnika.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

 

Całkowita wartość projektu: 42 499,99 zł

Dotacja UMWW: 29 499,99 zł

Wkład finansowy Gminy: 12 750,00 zł

Wkład własny mieszkańców: równowartość kwoty 14 250,00, zł

 


Kolejna wieś pięknieje - plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Śliwnikach

W październiku w miejscowości Śliwniki zakończyły się prace związane z utworzeniem placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. W wyniku zrealizowanego projektu został utworzony plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną spełniający standardy bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i dorosłych. Nowy plac zabaw oraz siłownia podniosły, jakość i atrakcyjność miejscowości pod względem rekreacyjnym. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono nowe krzesła do świetlicy wiejskiej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw oraz siłowni.

Poprzez utworzenie placu zabaw oraz siłowni we wsi powstało miejsce do zabawy, pozwalające na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu dla najmłodszych, jak również dla ich opiekunów. Plac wyposażony został w elementy zabawowe takie jak: karuzela tarczowa, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, bujaki sprężynowe, piaskownica, stojak na rowery oraz tablica informacyjna z regulaminem. Siłownia zewnętrzna zaś została wyposażona w zestaw jeździec + rower + pylon oraz zestaw prasa nożna + surfer + pylon.

Wokoło całego placu posadzono tuje jak również dokonano nasadzenia krzewów ozdobnych. Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną powstał w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Środki, jakie otrzymaliśmy od Samorządu Województwa Wielkopolskiego to 28 663,35 zł, przy dużym zaangażowaniu gminy i mieszkańców wsi. Wkładem własnym mieszkańców sołectwa było uporządkowanie terenu przed rozpoczęciem montażu wyżej wymienionych elementów oraz nasadzenie nowych krzewów i drzewek ozdobnych. Mieszkańcy w ramach wkładu własnego dokonali również renowacji całego trawnika oraz plaży znajdującej się przy stawie.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

 

Całkowita wartość projektu: 41 413,35 zł

Dotacja UMWW: 28 663,35 zł

Wkład finansowy Gminy: 12 750,00 zł

Wkład własny mieszkańców: równowartość kwoty 14 250,00, złPodczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii
z najsłynniejszych operetek "Zemsta nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła Wdówka", "Księżniczka Czardasza" oraz "Kraina Uśmiechu". Publiczność usłyszy m.in.:
Walc "Nad Pięknym Modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka sława to żart",
Duet wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa" czy polkę "Tritsch- Tratsch".
Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu.

Zapraszamy serdecznie!

 

 

Bilety 80 zł: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (ul. Łazienna 6)
 rezerwacje tel. (0-62) 765 25 01, grupy tel. 504 091 909

bilety online: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl
 oraz w sieciach: Empik, Saturn, Księgarniach PWN


pobierz plakat


Notatka informacyjna


 

Ulga na start – przedsiębiorco wybierz świadomie!

Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z „ulgi na start”? Zrób to świadomie. Pamiętaj, że masz wybór. Korzystając z ulgi przez sześć miesięcy nie zapłacisz składek na ubezpieczenie społeczne, ale w tym czasie nie będziesz też miał prawa do zasiłku chorobowego, a na Twoim koncie emerytalnym nie odłoży się ani złotówka. Podejmij decyzję świadomie.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, czyli przez sześć miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli podejmuje działalność gospodarczą  po raz pierwszy albo ponownie po  co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej oraz nie wykonuje dla byłego pracodawcy tego, co robił dla niego jako pracownik  w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym. „Ulga na start” zwalnia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast  ubezpieczenie zdrowotne jest nadal obowiązkowe.

Należy pamiętać, że „ulga na start” to prawo, a nie obowiązek. Można z niej skorzystać, ale nie trzeba. Powinno się jednak wiedzieć jakie są konsekwencje takiego lub innego wyboru.

W czasie ulgi nie jesteśmy objęci ubezpieczeniami społecznymi. Nikt nie opłaca za nas składek. Jeśli w trakcie „ulgi na start” przedsiębiorca zachoruje, będzie miał wypadek w pracy, będzie opiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny albo urodzi mu się dziecko, to nie otrzyma z ZUS zasiłków, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Pamiętajmy także o tym, że okres w którym nie opłaca się składek na ubezpieczenie emerytalne, nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury oraz renty. Ponadto, aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie wystarczy być niezdolny do pracy, trzeba jeszcze udowodnić wymagany staż oraz niezdolność musi powstać najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia.

O tym, czy skorzystać z ulgi i przez jaki okres, każdy przedsiębiorca musi zdecydować sam. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że decyzja ta ma wpływ na prawo i wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w WielkopolsceINFORMACJA  PRASOWA ZAKŁADU  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH

Sprawdź, ile masz na koncie w ZUS!

ZUS rozpoczął wysyłkę blisko 20 mln listów!

 

Każdy, kto ma odłożoną choćby złotówkę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce „Informację o stanie konta ubezpieczonego”. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić wartość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę.

ZUS rozpoczął właśnie wysyłkę prawie 20 milionów listów z „Informacją o stanie konta ubezpieczonego”. W Wielkopolsce informacja taka trafi do prawie 2 mln osób. Całość korespondencji ma być rozesłana do końca sierpnia.

Informacja opisuje stan konta emerytalnego na 31 grudnia 2017 r. Zakład przygotowuje ją dla każdej osoby, która na koncie w ZUS ma zapisaną co najmniej jedną składkę. Dokument przedstawia sumę zwaloryzowanych składek oraz kwotę kapitału początkowego. Wskazuje też, ile składek ubezpieczony zgromadził na dziedziczonym subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego (jeżeli dana osoba jest członkiem OFE). Informacja zawiera również zestawienie składek emerytalnych z poszczególnych miesięcy ubiegłego roku.

Ci, którzy mają co najmniej 35 lat, dostaną także wyliczenia tak zwanej hipotetycznej emerytury. Z otrzymanej informacji dowiedzą się o jej wysokości w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowali tylko bazowali na  składkach dotychczas zebranych oraz gdyby pracowali i odprowadzali składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Dodatkowe dwa warianty uwzględniają ponadto w emeryturze także składki z subkonta w ZUS.

W dokumencie jest również informacja o tym, jakie świadczenia przysługują z ZUS osobom opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne. Osoby zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS informację o stanie konta znajdą na swoim profilu na PUE.

 


Fabianów i Śliwniki pięknieją

Najpopularniejszy z konkursów Wielkopolskiej Odnowy Wsi pt. „Pięknieje wielkopolska wieś” 4 czerwca br. został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. przyjął listę rankingową i rekomendował Sejmikowi przyznanie dotacji. Na sesji Sejmiku 4 czerwca radni zaakceptowali propozycję Zarządu jednogłośnie. Wśród wybranych projektów znalazły się dwie miejscowości z naszej gminy – Fabianów oraz Śliwniki. Oba projekty otrzymały dofinansowanie, po 29 750,00 złotych.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Była to już VIII, edycja tego konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości. W Fabianowie  oraz Śliwnikach powstaną centra rekreacyjno-sportowe według pomysłu mieszkańców. Koszt inwestycji dla obu sołectw wyniesie  85 000,00 tys. zł. Kwota 25 500,00 złotych stanowi dofinansowanie z budżetu Gminy Nowe Skalmierzyce, 59 500,00 złotych to dofinansowanie z konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, 28 500,00 złotych to wysokość wkładu niefinansowego, a zatem praca mieszkańców oraz sprzętu. Gratulujemy takiej społeczności - to przekonuje, że w ludziach, w integracji i wspólnocie jest niebywała siła.

 


1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Rejestracja w pięciu krokachList Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim

pobierz w wersji .pdf
 


Dyrektor  Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach zatrudni  pracowników na stanowisko:

Opiekunka dziecięca: 4 etaty

 Wymagania:

 • Posiadanie  kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość przepisów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie powierzonym dzieciom warunków bytowania w żłobku zbliżonych do domowych i reagowanie natychmiast na każdy płacz i wołanie dziecka,
 • Układanie rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie,
 • Prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie,
 • Karmienie dzieci w wyznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia,
 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 • Współpraca z rodzicami w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi.
 • Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny, CV
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

Oferty na wolne stanowisko należy  przesłać na adres:

Żłobek Gminny

63-460 Nowe Skalmierzyce

Ul Hallera 1,

lub zlobek@noweskalmierzyce.pl 

lub dostarczyć do sekretariatu Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka”

63-460 Nowe Skalmierzyce

Ul Hallera 1

 

Do dnia 30 marca 2018 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Żłobka Gminnego

62 762 17 03

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy do Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 


Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej do rolników

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą mogły spowodować poważne straty w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna będzie wymagała od rolników dokonania wnikliwej lustracji pól, by odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o dokonaniu przesiewów. Zwracamy przy tym uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy szkód towarzystw ubezpieczeniowych, muszą dokonać oceny zakresu szkód przed przeoraniem uszkodzonej plantacji. Z tego względu stwierdzone szkody należy niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi oraz wójtowi czy burmistrzowi, by możliwe było jak najszybsze uruchomienie procedury szacowania strat.

Aby trafnie ocenić przezimowanie upraw, zachęcamy rolników do pobrania z plantacji kilku roślin razem z ziemią wokół korzeni i przeniesienia ich do pomieszczenia o temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu ziemi opłukuje się korzenie i przycina liście w odległości 3-4 cm od węzła krzewienia. Tak przygotowane rośliny zawija się na ligninę lub kilka warstw ręcznika papierowego i zwilża wodą. Pojawienie się po kilkunastu godzinach odrostów z przyciętych rozkrzewień świadczy o dobrym przezimowaniu roślin.

 

Prezes

Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

(-) Piotr Walkowski

 
W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

 

Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl).Informacja o prostych płatnościach z ZUS


Nocna i świąteczna pomoc medyczna - ważne zmiany po 1 października 2017 r.Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w czwartej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS’ Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ZUS konsekwentnie stara się podnosić świadomość społeczną młodego pokolenia, uczyć solidaryzmu społecznego i wyposażyć w praktyczną wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych.

 „Lekcje z ZUS” to cykl czterech zajęć. Podczas nich, uczniowie poznają m.in. historię ubezpieczeń społecznych w Polsce, dowiedzą się jaka jest rola i zadania ZUS, jakie świadczenia dzięki ubezpieczeniom będą mogli uzyskać oraz jak założyć własną firmę. Ta wiedza pomoże w przyszłości młodym ludziom podjąć decyzje dotyczące kariery zawodowej.

Dodatkowo projekt daje możliwość udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, tablety, czytniki e-booków, a przede wszystkim indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy.

Tematyka projektu odpowiada wymaganiom stawianym w podstawie programowej zarówno w przedmiocie wiedzy o społeczeństwie, podstawie przedsiębiorczości, jak i wielu innych związanych z ekonomią, czy przedmiotów zawodowych. Lekcje te mogą być także pewnym urozmaiceniem godzin wychowawczych, czy też godzin do dyspozycji nauczyciela. Ponadto  można je wykorzystać jako projekt edukacyjny, co wzbogaci ofertę edukacyjną szkół.

Nauczycieli zainteresowanych projektem „Lekcje z ZUS” prosimy o kontakt pod numerem tel. 502-009-557 lub 62/ 735-73-69 albo  za pośrednictwem email: ewa.szymankiewicz@zus.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 12.06.2017 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-10.30.

Ponadto w dniu 13, 27.06.2017 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020Konkurs ofert - Dni Nowych Skalmierzyc

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce informuje, iż w czasie obchodów Dni Nowych Skalmierzyc tj. 24.06.2017 roku będzie można świadczyć usługi gastronomiczne (tzw. duża gastronomia) i sprzedawać piwo na zasadzie wyłączności. Jednocześnie informujemy, iż impreza zlokalizowana będzie na terenie Stadionu Miejsko-Gminnego.

Oferty na w/w usługi prosimy składać do 05.04.2017 r. na adres Urzędu tj. Skalmierzyce 63-460 ul. Ostrowska 8  lub  e-mail: kultura@noweskalmierzyce.pl według następujących zasad:

Konkurs ofert

I. Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej – catering na terenie Stadionu Miejsko-Gminnego podczas Dni Nowych Skalmierzyc 24.06.2017 r. W zakres obsługi wchodzi:

 

1. dystrybucja piwa w kubkach plastikowych;

2. przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.);

 

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1-2 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

 

II. Informacje o charakterze prawnym i ekonomicznym

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

 

III. Termin i miejsce składania ofert

Do 05 kwiecień 2017 r. do godz. 12.00 – Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

IV. Niezbędne elementy oferty

Oferta musi zawierać:

1. ofertę cenową brutto na zapewnienie obsługi gastronomicznej

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą

3. przedstawienie udokumentowanego doświadczenia w przeprowadzaniu obsługi gastronomicznej imprez plenerowych

 

V. Sposób wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zaproszeniu. Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi.

 

VI. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w Referacie Kultury, Sportu i Promocji 62 762-97-25Materiały dotyczące badań statystycznych w 2017 roku - badania rolne


Zaproszenie do składania uwag i wniosków przy sporządzaniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty


Zostaw 1% podatku w Powiecie Ostrowskim

Każdego roku podatnik może przeznaczyć 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które uzyskały status Organizacji Pożytku Publicznego.

Przeczytaj więcej tutaj

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 17.02.2017 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-10.30.

Ponadto w dniu 14, 21, 28.02.2017 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC - pobierz w wersji .pdf

 


Środa z Funduszami Europejskimi na edukację – spotkanie informacyjne w Kaliszu

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości  zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się 07 grudnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 12.45 w sali szkoleniowej Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu ul. Rumińskiego 2, pokój nr  6.

Jest  to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, skierowane przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia Unii Europejskiej.

 

Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia projektów, w tym informacje o:

 • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
 • Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Wykładowcy: specjaliści ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu.

 

W celu udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerami: 62 595 69 47 lub 62 766 40 22.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce – spotkanie informacyjne w Ostrowie Wielkopolskim

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat inicjatywy JEREMIE oraz zasad wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 roku w godzinach od 9.00 do 12.15 w sali szkoleniowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ul. Budowlanych 5.

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Wykładowcy:  specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu oraz przedstawiciele Pośredników Funduszu Pożyczkowego Inicjatywy JEREMIE.

 

W celu udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerami: 62 595 69 47 lub 62 766 40 22.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Fundusze Europejskie na start – spotkanie informacyjne w Ostrowie Wielkopolskim

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się w piątek 24 października 2016 roku w godzinach od 12.30 do 15.45 w sali szkoleniowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych 5, Ostrów Wielkopolski.

Do udziału zapraszamy osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Wykładowcy: specjaliści ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu.

 

W celu udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerami: 62 595 69 47 lub 62 766 40 22.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Pliki do pobrania:


Spotkanie informacyjne

Inicjatywa JEREMIE – środki zwrotne na założenie i rozwój własnej firmy

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego zapraszają osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców, do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wykorzystania środków zwrotnych.

Spotkanie odbędzie się:

 • 12 października 2016 r. (środa), godz. 9.45-13.00
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o telefonicznym powiadomieniu lub zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres e-mail kalisz.fe@wielkopolskie.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Szczegółowe informacje:

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz

tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

e-mail: kalisz.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

 Pliki do pobrania:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 19.10.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-10.30.

Ponadto w dniu 11, 18, 25.10.2016 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl


Fundacja Edukacyjna „Zmiana” zaprasza na szkolenie w ramach projektu  realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Narodowy Bank Polski „ABC Przedsiębiorczości III  Edukacja Finansowa dla Mieszkańców Wsi i Małych Miast” Zapraszamy na 4 spotkania, które już we wrześniu odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych.

Jeżeli jesteś samodzielny, odważny, kreatywny, systematyczny i chcesz zarabiać więcej pieniędzy, zapewnić przyszłość sobie i swojej rodzinie, racjonalnie wykorzystać swoje oszczędności lub możliwości, decydować sam o własnym losie, realizować swoje pomysły, to pomyśl o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej!

Każdy, kto planuje rozpoczęcie działalności biznesowej, chciałby, aby jego firma osiągnęła sukces. Bywa on różnie rozumiany: dla jednych jest to stworzenie i utrzymanie miejsca pracy, dla drugich zbudowanie rozpoznawalnej marki, jeszcze dla innych wygenerowanie zysku na określonym poziomie.

Bez względu jednak na to, jak definiują sukces przyszli przedsiębiorcy, stają przed podstawowym pytaniem – w co zainwestować? Nie wszyscy bowiem dziedziczą firmy po rodzicach albo pochodzą z rodzin o bogatych tradycjach biznesowych. Zmuszeni są więc do poszukiwania własnej drogi, która pozwoli im spełnić swoje marzenie o byciu przedsiębiorcą. Prawidłowość ta dotyczy również tych, którzy działalność gospodarczą chcieliby rozwijać na wsi.

Planując działalność biznesową na wsi, wiedz, że nie ma przedsięwzięć idealnych, które powielone i przeniesione gdzie indziej zawsze zagwarantują sukces. Działalność biznesowa obarczona jest tak dużą liczbą zmiennych, iż nigdy nie będziesz miał stuprocentowej pewności, że się uda, dopóki nie spróbujesz. Może warto więc skończyć z wyszukiwaniem idealnych pomysłów i przykładów tych, którym się powiodło, a działalność biznesową oprzeć o solidną analizę swoich celów, mocnych stron i tego, co naprawdę chcielibyście robić? To wydaje się pewniejsze i bardziej solidne rozwiązanie.

W przeprowadzeniu takiej analizy pomogą spotkania w ramach szkolenia.

Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona.Środa z funduszami dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

7 września 2016 roku zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, skierowane przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach:

 • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
 • innych dostępnych źródłach finansowania.

Spotkanie odbędzie się 7 września 2016 r. (środa), godz. od 10.00 do 12.45 w sali wykładowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie bądź poprzez przesłanie maila z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu.

Zgłoszenia można wysyłać na adres: kalisz.fe@wielkopolskie.pl, bądź telefonicznie pod numerem 62 595 69 47 lub 62 766 40 22.

Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

 Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 


Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że w związku z pracami mającymi na celu stworzenie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, oraz terenów na których występują te ruchy dla obszaru Powiatu Ostrowskiego” na całym obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce geolodzy wykonywać będą obserwacje terenowe tj. powierzchniowe kartowanie geologiczne i geomorfologiczne (bez wykonywania robót poniżej powierzchni terenu, tj. wkopów, odsłonięć, itp.)Fundusze Europejskie na start – spotkanie informacyjne w Ostrowie Wielkopolskim

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się w piątek 26 sierpnia 2016 roku w godzinach od 9.00 do 12.15 w sali szkoleniowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia, które kierowane jest do osób powyżej 29 roku życia chcących uruchomić własną działalność gospodarczą.

 

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do osób powyżej 29 roku życia, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: kalisz.fe@wielkopolskie.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Pliki do pobrania:

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przystępuje do procedury zapewniania udziału społeczeństwa w jego opracowaniu.

Załączniki:

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu POŚ

Spotkania Konsultacyjne


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 13.07.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-10.30.

Ponadto w dniu 05, 12, 19, 26.07.2016 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Środa z funduszami dla instytucji kultury

6 lipca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, skierowane przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia projektów realizowanych przez instytucje kultury, w tym informacje o:

 • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
 • Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2016 r. (środa), godz. od 10.00 do 12.45 w sali wykładowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie bądź poprzez przesłanie maila z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu.

Zgłoszenia można wysyłać na adres: kalisz.fe@wielkopolskie.pl, bądź telefonicznie pod numerem 62 595 69 47 lub 62 766 40 22.

Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

 Pliki do pobrania:

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Spotkanie informacyjne

Inicjatywa JEREMIE – środki zwrotne na założenie i rozwój własnej firmy

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego zapraszają osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców, do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wykorzystania środków zwrotnych.

Spotkanie odbędzie się:

 • 07 czerwca 2016 r. (wtorek), godz. 9.45-13.00
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o telefonicznym powiadomieniu lub zgłoszeniu chęci uczestnictwa na adres e-mail j.droszcz@euro.ctiw.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Szczegółowe informacje:

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz

tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

e-mail: kalisz.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

 Pliki do pobrania:

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych na edukację

1 czerwca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, skierowane przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla organizacji pozarządowych na edukację, w tym informacje o:

 • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
 • Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2016 r. (środa), godz. od 10.00 do 12.45 w sali wykładowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie bądź poprzez przesłanie maila z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu.

Zgłoszenia można wysyłać na adres: kalisz.fe@wielkopolskie.pl, bądź telefonicznie pod numerem 62 595 69 47 lub 62 766 40 22.

Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

 Pliki do pobrania:

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 20.04.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-10.30.

Ponadto w dniu 12, 19, 26.04.2016 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Środa z funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

2 marca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, skierowane przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia na edukację, w tym informacje o:

 • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
 • Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2016 r. (środa), godz. od 10.00 do 12.45 w sali wykładowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie bądź poprzez przesłanie maila z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu.

Zgłoszenia można wysyłać na adres: kalisz.fe@wielkopolskie.pl, bądź telefonicznie pod numerem 62 595 69 47 lub 62 766 40 22.

 
Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

 Pliki do pobrania:

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 01.02.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-12.00.

Ponadto w dniu 02, 09, 16, 23.02.2016 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Szkolenie w Ostrowie Wielkopolskim z wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest pozyskanie wiedzy z zakresu dostępnych Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nabycie umiejętności w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie odbędzie się:

 • 11 grudnia 2015 r. (piątek), w godzinach od 8.30 do 15.30
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres j.droszcz@euro.ctiw.pl

Szkolenie adresowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wykładowcy: specjalistki ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać mailowo na adres: 
j.droszcz@euro.ctiw.pl

 

 

Szczegółowe informacje:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz

tel. 62 595 69 47

fax. 62 736 10 27

e-mail: kalisz.fe@wielopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

 Pliki do pobrania:

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim o pozadotacyjnym wsparciu na rozwój przedsiębiorstw

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego celem przedstawienie podstawowych informacji na temat udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy Jeremie oraz praktycznych aspektów oceny dokumentów aplikacyjnych.

Ponadto omówione zostaną inne możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców oraz oferta Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się:

 • 27 listopada 2015 r. (piątek), godz. 9.00-12.15,
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres j.droszcz@euro.ctiw.pl.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wykładowcy: specjalista ds. Funduszy Europejskich w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać mailowo na adres: 
j.droszcz@euro.ctiw.pl

 

 

Szczegółowe informacje:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz

tel. 62 595 69 47

fax. 62 736 10 27

e-mail: j.droszcz@euro.ctiw.pl,

http://www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

 

 Pliki do pobrania:

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Spotkanie informacyjne w Ostrowie Wielkopolskim o Funduszach Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które adresowane do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

 

Celem spotkania jest przedstawienie podstawowych informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

Czas i miejsce spotkania:

 • 23 listopada 2015 r. (poniedziałek), godz. 9.00-12.15,
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

 

Wykładowcy: specjaliści ds. Funduszy Europejskich w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu.

 

W załączeniu program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać mailowo na adres: j.droszcz@euro.ctiw.pl

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

 

 

Szczegółowe informacje:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz

tel. 62 595 69 47

fax. 62 736 10 27

e-mail: j.droszcz@euro.ctiw.pl,

www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


Środa z funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

 

4 listopada 2015 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 skierowane przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat programów dla przedsiębiorstw na projekty proekologiczne, w tym informacje o:

 • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,
 • Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 4 listopada  2015 r. (środa), godz. od 10.00 do 12.45 w sali wykładowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie bądź poprzez przesłanie maila z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu.

UWAGA! Rekrutacja na spotkania rozpocznie się w środę 21 października 2015 r.

Zgłoszenia można wysyłać na adres:

 j.droszcz@euro.ctiw.pl; j.naskretska@euro.ctiw.pl; a.blak@euro.ctiw.pl lub  kalisz.fe@wielkopolskie.pl, bądź telefonicznie pod numerem 62 595 69 47, 62 766 40 22

 
Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

 Pliki do pobrania:

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 06, 13, 20, 27.10.2015 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

Ponadto w dniu 08.10.2015 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-12.00.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Mobilny Punkt Informacyjny współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Szkolenie w Ostrowie Wielkopolskim –
„Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce w praktyce"

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przekazanie informacji z zakresu wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Szkolenie odbędzie się:

 • 30 września 2015 r. (środa), godz. 8.30-15.30,
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres j.droszcz@euro.ctiw.pl.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wykładowcy: specjalista ds. Funduszy Europejskich w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu, przedstawiciel pośrednika Funduszu Pożyczkowego JEREMIE.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać mailowo na adres: 
j.droszcz@euro.ctiw.pl

 

 

Szczegółowe informacje:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz

tel. 62 595 69 47

fax. 62 736 10 27

e-mail: j.droszcz@euro.ctiw.pl,

http://www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

 

 Pliki do pobrania:

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020                           


BEZPŁATNE WARSZTATY

ZARZĄDZANIE DOMOWYMI FINANSAMI

 Stowarzyszenie Kulturalne –Teatr Misterium – Biskupice Ołoboczne oraz biuro rachunkowe Per Saldo Sp. z o.o. zapraszają na warsztaty z Zarządzania Domowymi Finansami. W trakcie warsztatów zostaną poruszone kwestie związane z wyliczaniem odsetek od kredytów i lokat. Pokażemy jak unikać pułapek w korzystaniu z ofert bankowych. Nauczymy jak samodzielnie podejmować właściwe decyzje finansowe. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami jakie dają inwestycje finansowe. Warsztaty są prowadzone w bardzo praktyczny sposób, uczestnicy wykonują zadania, z którymi mają do czynienia korzystając z produktów bankowych. Najważniejsze, że są prowadzone w bardzo prosty i przystępny sposób i nawet „niefinansiści” łatwo przyswajają przekazywaną wiedzę.

Warsztaty odbędą się 5 września w Biskupicach Ołobocznych w godzinach 10-14. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapisów u Katarzyny Nowackiej tel. 782682114 lub Mileny Chlasty tel. 509295920Ogłoszenie prywatne

Turniej Piłki Siatkowej, który odędzie się na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Okólnej dnia 27 czerwca o godz. 15.00. Termin zgłoszenia drużyn - do 25.06.2015. Drużyny 6-osobowe, mogą być mieszane. Więcej informacji pod numer tel. 726-430-139. Serdecznie zapraszamy.

(W razie niepogody w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Polskich Nobslistów)


Organizator Sławomir Janaszak


"Środa z Funduszami dla instytucji kultury”

3 czerwca 2015 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji kultury.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla instytucji kultury. W tym zakresie przedstawione zostaną informacje o:

 1. Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020: Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”;
 2. Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”;
 3. Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020: „Poddziałanie 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”;
 4. Programach Komisji Europejskiej „Kreatywna Europa” oraz „Europa dla obywateli 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2015 r. (środa), godz. od 10.00 do 13.00 w sali wykładowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie bądź poprzez przesłanie maila z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu od 20 maja 2015r.

Zgłoszenia można wysyłać na adres:

 j.droszcz@euro.ctiw.plj.naskretska@euro.ctiw.pl;  a.blak@euro.ctiw.pl

lub   kalisz.fe@wielkopolskie.pl, bądź telefonicznie pod numerem 62 595 69 47, 62 766 40 22

 
Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele instytucji publicznych (potencjalni beneficjenci).

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Pliki do pobrania:

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
"Środa z Funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację"

6 maja 2015 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych zainteresowanych realizacją projektów z zakresu e-administracji i cyfryzacji.

Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla instytucji publicznych na projekty związane z e-administracją i cyfryzacją. W tym zakresie przedstawione zostaną informacje o:

 1. Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020: Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych;

 2. Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020:

 • Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
 • Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
 • Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
 • Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki,
 • Poddziałanie 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

Spotkanie odbędzie się 6 maja 2015 r. (środa) w godzinach 10:00 – 13:00 w sali wykładowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie bądź poprzez przesłanie maila z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu od 22 kwietnia 2015r.

Zgłoszenia można wysyłać na adres:

 j.droszcz@euro.ctiw.plj.naskretska@euro.ctiw.pl;  a.blak@euro.ctiw.pl

lub   kalisz.fe@wielkopolskie.pl, bądź telefonicznie pod numerem 62 595 69 47, 62 766 40 22

 
Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele instytucji publicznych (potencjalni beneficjenci).

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Pliki do pobrania:

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Pobierz w wersji .doc
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, które adresowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorców jak również do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czas i miejsce spotkania:

 • 6 marca 2015 r. (piątek), godz. 9.00-12.15,
 • Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Celem spotkania jest przedstawienie podstawowych informacji na temat udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy Jeremie oraz praktycznych aspektów oceny dokumentów aplikacyjnych.

 

Wykładowca:  Joanna Naskrętska – specjalista ds. Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym FE w Kaliszu, Agata Kobyłka – Specjalista Finansowy – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

W załączeniu

program spotkania (pobierz plik)

oraz

formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)


Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać mailowo na adres: 
kalisz.fe@wielkopolskie.pl lub j.droszcz@euro.ctiw.pl


Szczegółowe informacje:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz

tel. 62 595 69 47

fax. 62 736 10 27

e-mail: kalisz.fe@wielkopolskie.pl

http://www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl/

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

 

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany
przez Unię Europejską oraz przez budżet państwaPobierz zaproszenie w wersji .pdf

Pobierz program szkolenia w wersji .pdf

Pobierz formularz zgłoszeniowy w wersji .docInformujemy, że z dniem 1 lutego br. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu uruchamia obsługę regularnej linii komunikacyjnej relacji Kalisz – Świeradów Zdrój.


pobierz rozkład w wersji .pdf
Pobierz plikZ dniem 17 października 2014 roku PKS Kalisz uruchomił obsługę nowej regularnej linii autobusowej relacji Kalisz - Zakopane.

Uruchomienie nowej linii zapewni mieszkańcom regionu codzienne bezpośrednie, dogodne połączenie nie tylko ze stolicą Tatr,
ale także m.in. z Częstochową, Katowicami i Krakowem.

pks


Pismo Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu

dotyczące ustalenia i wytypowania podoficerów rezerwy posiadających nieobowiązujące stopnie wojskowe celem mianowania ich na wyższe stopnie wojskowe

Treść


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez poznańskie uczelnie WSNHiD i SWPS!

Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmują takie tematy, jak:

Dodatkowo, każdy uczestnik szkolenia może skorzystać z 2 godzin konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie!

Na zgłoszenia czekamy do 30 września!

Szczegóły i zapisy w biurze projektów:

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań
pokój 040
tel. 61 66 05 204


Mammografia- zaproszenie


Weź udział w projekcie LEK na bezrobocie...


Informacja w spr. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


  Zawiadomienie w sprawie prac dotyczących opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla Correct... 


500 Darmowych Kursów Angielskiego

dla Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego

 

Fundacja Human Voice Foundation wraz ze Szkołą Językową www.dobrazuza.pl zaprasza na darmowy 4-tygodniowy Kurs angielskiego - Podstawy.

Zajęcia odbywają się na platformie do nauki języków obcych.
Nabór na kurs odbędzie się w dniach 19-29 listopada 2012.

Jak zapisać się na zajęcia? - Instrukcja krok po kroku:
1. Wejdź na stronę www.DobraZuza.pl
2. Kliknij na ikonkę REJESTRACJA (prawy górny róg strony).
3. Wypełnij formularz, a w pole "Kupon" wpisz kod - EDU2N.

Jak rozpocząć zajęcia? - Instrukcja krok po kroku:
1. Wejdź na stronę www.DobraZuza.pl
2. Kliknij na ikonkę LOGOWANIE (prawy górny róg strony)
3. Po lewej stronie wyświetli się panel studenta. Kliknij na ikonkę MOJE KURSY, a następnie na guzik Przejdź do zajęć.


Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania zapasu wolnych miejsc!

W razie pytań proszę o kontakt,
Koordynator projektu,
Natalia Duda
Nr tel.: 514 510 978 od pn. do pt. w godzinach 9:30-12.30 oraz 13.00-15.30.

Szkoła Językowa Dobra Zuza