25 Sierpień 2014

Nowa świetlica wiejska w Chotowie

W piątkowe popołudnie 22 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Chotowie. Budynek został wzniesiony w niecały rok, jednak sam pomysł na jego powstanie narodził się w 2011 roku w Gostyczynie, kiedy to odbyło się tam zebranie wiejskie mieszkańców Chotowa podczas którego dokonano wyboru sołtysa. „To ważne wydarzenie dla wsi Chotów, jakim był wybór nowej Pani sołtys, zbiegło się z moją deklaracją i wręcz zapewnieniem, że wieś będzie miała własną świetlicę, aby skończyć już z tą tułaczką mieszkańców. Tak więc jak powiadają „słowo się rzekło, kobyłka u płotu” – trzeba się było ostro zabrać do roboty i dotrzymać danego słowa”.- wspomina burmistrz Bożena Budzik.  

Z końcem 2012 roku wprowadzono ten projekt do budżetu, zaś jesienią 2013 roku ruszyły pierwsze prace budowlane. W konsekwencji powstał zupełnie od podstaw obiekt o powierzchni użytkowej 140 m2. Jest to budynek parterowy złożony m.in. z sali głównej, aneksu kuchennego, pomieszczeń gospodarczych, korytarza oraz toalet. Teren wokół sali zagospodarowano zielenią, całość oświetlono i ogrodzono, powstał również parking.  

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Bożena Budzik, przewodniczący rady Kazimierz Sipka, sołtys Krystyna Ziemniak oraz przedstawicielka mieszkańców Chotowa. Obiekt został poświęcony przez ks. kan. Michała Pacholczyka, po czym nastąpiła wspólna biesiada.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 450 tys. zł., w tym 283 tys. zł. pochodziło ze środków unijnych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dodatkowo pozyskano dofinansowanie na wyposażenie wnętrza.