Imieniny: Grzegorz / Ludwik / Luiza

Małe miasto dużych możliwości

BIP

Kultura

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 Działalność kulturalna prowadzona jest przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy utworzonego w 1997 r. w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta. Urząd Gminy i Miasta dysponuje salą widowiskowo-kinową na 210 miejsc, mieszczącą również pomieszczenia techniczne. Referat Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji pracuje w oparciu o program imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych umieszczonych w kalendarzu imprez na każdy rok. Referat prowadzi szeroką działalność popularyzatorską i imprezową w zakresie własnym jak i we współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami kultury i sportu, organizacjami społecznymi itp.. Do ważniejszych imprez należy zaliczyć: organizację corocznych Dni Miasta, dożynek gminnych, festynów np. Festyn z Gazetą Skalmierzycką, rocznice i świąt państwowych i lokalnych, cyklicznych imprez okolicznościowych jak koncerty noworoczne, dzień kobiet, dzień edukacji narodowej oraz wiele innych imprez dla dzieci i młodzieży.

    Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - istnieje od 1947 roku, obecnie mieści się w budynku komunalnym gminy. Księgozbiór biblioteki łącznie z jej filiami w Skalmierzycach, Biskupicach i Kotowiecku. wynosi ponad 50083 tys. woluminów. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową. Organizowane są wystawki literatury na aktualne tematy, spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i inne cykliczne imprezy. Kadra merytoryczna biblioteki i jej filii to 4 pracowników.

    Gmina posiada też dobrze rozbudowaną sieć placówek kulturalnych, w tym na 26 wsi sołeckich, 13 wsi (Boczków, Biskupice Kaliskie, Kotowiecko, Głóski, Droszew, Ociąż, Fabianów, Biskupice Ołoboczne (2), Gostyczyna, Śmiłów, Skalmierzyce, Strzegowa) posiada świetlice wiejskie lub remizy OSP, którymi zarządzają rady sołeckie i Ochotnicze Straże Pożarne. Posiadaczami własnych świetlic są również Pracownicze Ogrody Działkowe im."Kolejarz" i im. „Tadeusza Kościuszki". W Nowych Skalmierzycach i Skalmierzycach istnieją też dwie sale parafialne. Miasto posiada 1 księgarnię, 26 punktów prowadzi sprzedaż gazet i czasopism a 8 punktów prowadzi dystrybucję kaset wideo.". W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich istnieje Izba Pamięci Narodowej, w zbiorach której znajdują się zabytki kultury materialnej naszego regionu.

    Urząd Gminy i Miasta jest wydawcą lokalnego miesięcznika „Gazeta Skalmierzycka". Nakład miesięczny wynosi ok. 800 egzemplarzy, które rozprowadzane są przez 25 punktów sprzedaży. Gazeta Skalmierzycka ma wyłącznie charakter informacyjny Wśród prężnie działających organizacji kulturalnych można wymienić: Miejsko-Gminną Orkiestrę Dętą(nazwa od 1997r.). Orkiestra powstała w 1928 roku.Zrzeszona w Polskim Związku Chórów i Orkiestr wielokrotnie koncertowała i brała udział w krajowych przeglądach i koncertach. Orkiestra Dęta obsługuje również wiele imprez okolicznościowych gminnych i powiatowych. Celem członków i dyrygenta jest stałe podnoszenie poziomu artystycznego orkiestry.

    Chór kościelny pod wezwaniem św Grzegorza. Działa przy parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Jego powstanie datuje się na 1927 rok. Celem dyrygenta i chórzystów jest stałe podnoszenie poziomu artystycznego orkiestry. Chór uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych w gminie, występuje w wielu uroczystościach i przeglądach oraz uroczystościach religijnych.

    Międzyszkolny ośrodek animatorów kultury działa od 1991 roku. MOAK powstał z inicjatywy burmistrza Gminy i Miasta Bożeny Budzik, a w jego skład wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja. Podstawowym celem działania MOAK-u jest popularyzacja i rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Inicjatywa powołania okazała się trafna i słuszna, a występy młodych artystów cieszą się dużą popularnością. MOAK prowadzi działalność w zakresie popularyzacji wśród dzieci muzyki, tańca, poezji, teatru, plastyki poprzez organizację wielu imprez artystycznych.