Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków