Raporty o stanie realizacji zadań oświatowych

Raporty

o stanie realizacji zadań oświatowych

na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Raport opracowany według stanu na dzien 31 października 2019 roku

Informacja o stanie realizacji zadan oświatowych za rok szkolny 2018/2019


Raport opracowany według stanu na dzien 31 października 2018 roku

Informacja o stanie realizacji zadan oświatowych za rok szkolny 2017/2018


Raport opracowany według stanu na dzien 31 października 2017 roku

Informacja o stanie realizacji zadan oświatowych za rok szkolny 2016/2017


Raport opracowany według stanu na dzień  31 października 2016 roku

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016


Raport opracowany według stanu na dzień  31 października 2015 roku

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015


Raport opracowany według stanu na dzień  31 października 2014 roku

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014


Raport opracowany według stanu na dzień  31 października 2013 roku

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013