calendar 17 Październik 2019

13 °C

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

OSP Skalmierzyce

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach

Typ - S 3

tel. 62/ 762 10 02

Lp

Funkcja

Imię i Nazwisko

1

Prezes

Czesław Briese

2

Wiceprezes-naczelnik

Mateusz Byzia

3

Wiceprezes

Witold Briese

4

Z-ca naczelnika

Krzysztof Poczekaj

5

Sekretarz

Jakub Byzia

6

Skarbnik

Grzegorz Lewandowski

7

Gospodarz

Wojciech Szymczak

8

Członek

Jarosław Pawlak

9

Członek

Maksymilian Sztandera

Komisja rewizyjna w składzie

1

Przewodniczący

Zdzisław Nowaczyk

2

Członek

Bernard Karbowski

3

Członek

Antoni Pruchnicki