calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

04 Marzec 2016

Oferta edukacyjna SP Nowe Skalmierzyce

Oferta Edukacyjna

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce
telefon/ fax: +48 62762 15 95

email: sp@noweskalmierzyce.pl    www.sp.noweskalmierzyce.pl

W szkole w roku szkolnym 2016/2017 planuje się uruchomienie 3 oddziałów klas I, nabór do I klas roczników 2009 i 2010 będzie prowadzony w okresie od 21.03.2016 do 15.04.2016r. 


Dzień otwarty szkoły  - 10.03.2016 od godziny 17:00 - Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

Informator placówki w wersji pdf

Oferujemy:

 • opiekę świetlicową w godz. 5.45 – 16.00
 • pomoc pedagoga, surdopedagoga i logopedy 
 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej i języka niemieckiego od klasy czwartej
 • koła zainteresowań: plastyczne, ekologiczne, informatyczne, historyczne, muzyczne, dziennikarskie i teatralne
 • zajęcia muzyczno – wokalne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia zespołu tanecznego

Realizujemy:

 • projekty edukacyjne
 • programy edukacyjno – wychowawcze
 • programy finansowane z EFS
 •  wymianę korespondencyjną w ramach projektu eTwinning
 • wymianę międzynarodową z niemiecką szkołą

Dysponujemy:

 • boiskiem wielofunkcyjnym
 • nowoczesnymi i dobrze wyposażonymi salami i salą gimnastyczną,
 • salą do ćwiczeń korekcyjnych
 • windą dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • gabinetem pomocy medycznej
 • biblioteką i czytelnią  - Multimedialnym Centrum Informacji
 • dwoma pracowniami komputerowymi 
 • sklepikiem 
 • świetlicą szkolną
 • stołówką z domowymi obiadami

Wkrótce: Nowoczesną salą widowiskowo-sportową oraz 4 dodatkowymi salami lekcyjnymi.

Organizujemy:

 • wycieczki
 • „zielone” i „białe” szkoły
 • wyjazdy na basen
 • wyjazdy do kina, teatru
 • konkursy i turnieje sportowe
 • lekcje „zielonego myślenia” w ciekawych miejscach
 • imprezy turystyczne z elementami turystyki niekonwencjonalnej
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • imprezy środowiskowe i spotkania integracyjne
 • akademie okolicznościowe
 • akcje charytatywne