calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

URZĄD STANU CYWILNEGO tel. (062) 762 97 21; fax (062) 762 97 49


Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna:

  • art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9 poz. 59 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

  • dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

II. OPŁATY: Opłata skarbowa:

  • za wydaną decyzję - 39,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Wniosek do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

VI. UWAGI:

  • Brak