calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Archiwum Zakładowe

Do podstawowych zadań Archiwum Zakładowego należy:

  1. Przejmowanie dokumentacji zakończonych spraw z wydziałów i komórek organizacyjnych urzędu,
  2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  3. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
  4. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy przez wydział lub komórkę organizacyjną,
  5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
  6. Przygotowanie oraz udział w przekazaniu dokumentacji  archiwalnej do właściwego archiwum państwowego,
  7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności archiwum zakładowego oraz stanu dokumentacji,
  8. Doradzanie referatom i komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.