calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Dowody osobiste

 Nowy wzór dowodów osobistych - zobacz w wersji .pdf


KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 
USC I RSO - DOWODY OSOBISTE pok. 8   tel. 62 762 97 16,   62 762 97 18   fax 62 762 97 49


Wydawanie dowodów osobistych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.08.2010 r.  dowodach osobistych (t .j.  Dz.U. z 2017 roku poz 1464

1. WYMAGANE DOKUMENTY:

   1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
   2. Jedna aktualna fotografia w pozycji frontalnej (zobacz instrukcję wykonania wymaganej fotografii)
   3. Legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

2. OPŁATY

 •  brak

3. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 •  do 30 dni 

4. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

 • USC i RSO

5. TRYB ODWOŁAWCZY: 

 • brak

6. UWAGI:

  1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. 
  2. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego stary dowód osobisty jest anulowany i oddawany wnioskodawcy. 
  3. Osoba małoletnia, która ukończyła 5 rok życia, składa wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz odbiera dowód w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
  4. Dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia wniosek składa rodzic lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Przy składaniu wniosku nie  jest wymagana obecność osoby małoletniej.