calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zmiana imienia dziecka

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8
URZĄD STANU CYWILNEGO  pok. 24   tel. (062) 762 97 21; fax (062) 762 97 49

 


 

Dokonanie zmiany imienia dziecka


Podstawa prawna:

  • art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 16 lipca 2004 roku Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami) 


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • ustne oświadczenie o zmianie imienia (imion)

Do wglądu:

  • Dokumenty tożsamości obojga rodzicówII. OPŁATY:

  • Opłata skarbowa - 11,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Od ręki.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Niezwłocznie.


VI. UWAGI:

  • Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do akt w chwili jego sporządzenia.