calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Postępowanie administracyjne związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1314 ze zm./.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek użytkownika wieczystego lub użytkowników wieczystych
  2. Odpis z księgi wieczystej

II. OPŁATY:

  • 10,00 zł - opłata skarbowa

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Uzależniony od skompletowania dokumentacji w sprawie i wydania decyzji

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych danych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia biurze prowadzącym sprawę.