calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

07 Marzec 2016

Sp Droszew

Oferta Edukacyjna

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie
Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce
telefon/ fax: +48 62762 40 04

email: spdroszew@noweskalmierzyce.pl    www.spdroszew.noweskalmierzyce.pl

W szkole w roku szkolnym 2016/2017 planuje się uruchomienie oddziału klas I, nabór do I klasy roczników 2009 i 2010 będzie prowadzony w okresie od 21.03.2016 do 15.04.2016r. 

Jednocześnie planuje sie uruchomienie w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017  oddziału klasy "0" dla którego nabór będzie prowadzony w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016r.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie to stale rozwijająca się placówka, która w myśl słów naszej patronki  „Cokolwiek czynim, czyńmy tak, by przyszłość rosła z pracy…”   wszechstronnie wspiera młodego człowieka.

Nasza baza:

 • estetyczne i przestronne sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne z dostępem do Internetu, nowoczesne pomoce dydaktyczne i centra edukacyjne w klasach 1-3,
 • bogata w różnorodne pomoce sala oddziału przedszkolnego, plac zabaw,
 • gabinet pielęgniarki, logopedy,
 • nowoczesna biblioteka z bogatym księgozbiorem i centrum multimedialne oraz łatwy dostęp do zasobów biblioteki publicznej,
 • stołówka szkolna (możliwość zakupu obiadu), przestronne korytarze, świetlica szkolna,
 • duże i funkcjonalne boisko, sala sportowa,
 • monitorning i miejsca parkingowe przy szkole.

Nasze atuty:

 • wysoki poziom edukacji oparty na aktywnych i efektywnych strategiach nauczania,
 • przyjazna atmosfera w małolicznych klasach- uczymy szacunku, patriotyzmu i pielęgnujemy tradycje, 
 • indywidualne podejście i troska o twórczy rozwój osobowości naszych uczniów- gruntowne przygotowujemy dziecko do samoedukacji i podjęcia nauki na kolejnych etapach, 
 • Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów- rozpoznajemy i rozwijamy zainteresowania oraz predyspozycje dzieci, mamy laureatów konkursów ogólnopolskich, wielkopolskich, powiatowych oraz liczne sukcesy artystyczne, sportowe, wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie,
 • tworzymy innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne, dobre praktyki, programy własne oraz włączamy się w akcje ogólnopolskie:  „Mądra szkoła czyta dzieciom”, „Pij mleko”, „Trzeźwy umysł”, „CzytaMy”, „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”,  
 •  kompetentna, wszechstronnie wyspecjalizowana i kreatywna kadra, zawsze otwarta na potrzeby uczniów,
 • wysoki stopień bezpieczeństwa – uczymy zasad udzielania pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, 
 • nauka języka angielskiego już od przedszkola,  
 • pomoc logopedyczna i psychologiczna w szkole,
 • aktywne przerwy śródlekcyjne (stoły do tenisa),
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (kółka rozwijające, korekcyjno- kompensacyjne, wyjazdy na basen),
 • współpraca i integracja szkoły ze społecznością lokalną- organizujemy uroczystości środowiskowe oraz gminne konkursy,
 • promujemy samorządność (prężnie działają organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK i Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Wydawana jest szkolna gazetka „Młodzik Droszewski”),
 • organizacja  wyjazdów na zielone szkoły, wycieczki turystyczne i przedmiotowe,
 • współpraca z instytucjami publicznymi: strażą pożarną, policją, PCK.