calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wniosek - opłata jednorazowa

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Ustalenie wysokości oraz okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej - opłata jednorazowa


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2024 r., poz. 386).

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek

 

II. Opłaty:

brak opłaty skarbowej

 

III. Termin załatwienia sprawy:

14 dni

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

V. Tryb odwoławczy:

Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej lub wysokością kwoty należnej do zapłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej lub kwoty należnej do zapłaty w drodze decyzji.

 

VI. Uwagi:

brak uwag.