calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Bonifikata w opłacie rocznej

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Bonifikata w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

Podstawa prawna:

  • Art. 74 ust. 1 oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r.,  poz. 344 ze zm./.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe /działka budowlana/ złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, tj. do 17 marca każdego roku.
  2. Oświadczenie o wysokości dochodu i ilości członków gospodarstwa domowego. Dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

II. OPŁATY:

  • Nie pobiera sie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Uzależniony od wydania Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Nie przysługuje

VI. UWAGI:

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.