calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Konkursy na stanowisko dyrektora

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych
 przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie,

2)  Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach,

3)  Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach,

4)  Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach.


Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora …………………………………………(wpisać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 17 czerwca 2024r., do godz. 15:00  w biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach,  parter lub na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce.


Zarządzenie Nr ROiSP.0050.51.2024

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych
 przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce