calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Pliki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja - wersja interaktywna

Klauzula informacyjna (RODO) - deklaracja

Klauzula informacyjna (RODO) - umorzenie zaległości

Klauzula informacyjna (RODO) - decyzja określenie opłaty

Możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.