calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Oświadczenie o uznaniu dziecka

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 URZĄD STANU CYWILNEGO tel. (062) 762 97 21; fax (062) 762 97 49


 

Podstawa prawna: art. 72 - 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z dnia 16 lipca 2004 roku Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Załączniki:

  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli urodziło sie poza Gminą i Maistem Nowe Skalmierzyce

Dokumenty do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców
  • jeżeli matka jest panną - jej odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli urodziła się poza Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce)
  • jeżeli matka była już mężatką - odpis skrócony jej aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, unieważnieniu lub separacji, bądź akt zgonu męża pod warunkiem, że zdarzenie to miało miejsce poza terenem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

II. OPŁATY:

  • Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  • dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka,
  • w przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.