calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 

REFERAT KULTURY, SPORTU I PROMOCJI GMINY tel. (062) 762 97 25


Podstawa prawna:

 • art. 34 - 37 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej.

II. OPŁATY:

 • Nie pobiera się

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
 2. Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

 • za odwołanie - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

 

VI. UWAGI :

 1. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia u prowadzącego sprawę.