calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Sprzedaż lokali mieszkalnych

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXXXV/236/98 Rady Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych i ich nabywania oraz udzielania bonifikat. 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek od najemcy lokalu mieszkalnego.
 2. Inwentaryzacja budynku sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.
 3. Wycena lokalu mieszkalnego sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.
 4. Protokół uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywcy lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
 5. Dokumenty geodezyjne.

II. OPŁATY:

 • Nie pobiera sie

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • W okresie 21 dni od daty sporządzenia protokółu uzgodnień ustala się z nabywcą miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Nie dotyczy

VI. UWAGI:

 • Całość dokumentacji przekazywana jest do Kancelarii Notarialnej, celem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy