calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Terminy płatności podatków

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - osoby fizyczne

UWAGA! Od 2014r. obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych   

 I rata do 15 marca *

II rata do 15 maja *

III rata do 15 września *

IV rata do 15 listopada *

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości - osoby prawne

podatek rolny

 I rata  do 15 marca *

II rata  do 15 maja *

III rata  do 15 września *

IV rata  do 15 listopada *

podatek leśny

-do 15 każdego miesiąca *
 

podatek od nieruchomości

 -do 31 stycznia *, a w pozostałych 
miesiącach:
-do 15 każdego miesiąca *

 

Podatek  od środków transportowych

 I rata do 15 lutego *

II rata do 15 września *

Nr. konta bankowego SBL Skalmierzyce

61 8431 0008 0000 0693 2000 0007


* - w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty