calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Kultura

Działalność kulturalna prowadzona jest przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy utworzonego w 1997 r. w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta.

Urząd Gminy i Miasta dysponuje salą widowiskową „Stare KINO” na 140 miejsc, mieszczącą również pomieszczenia techniczne.

Referat Kultury, Sportu i Promocji pracuje w oparciu o program imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych umieszczonych w kalendarzu imprez na każdy rok. Prowadzi szeroką działalność popularyzatorską i imprezową w zakresie własnym, jak i we współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami kultury i sportu, organizacjami społecznymi itp.. Do ważniejszych imprez należy zaliczyć: organizację corocznych Dni Miasta, dożynek gminnych, festynów, rocznic i świąt państwowych i lokalnych, cyklicznych imprez okolicznościowych jak koncerty noworoczne, dzień kobiet, dzień edukacji narodowej oraz wiele innych imprez dla dzieci i młodzieży.

Referat Kultury, Sportu i Promocji współpracuje na co dzień z licznymi organizacjami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi czy kołami gospodyń wiejskich. Jest także koordynatorem corocznie organizowanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Urząd Gminy i Miasta jest wydawcą lokalnego miesięcznika „Gazeta Skalmierzycka". Nakład miesięczny wynosi 1500 egzemplarzy. Gazeta Skalmierzycka ma wyłącznie charakter informacyjny i od kwietnia 2015 roku jest kolportowana bezpłatnie.

 

Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta -> przejdź do strony