calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Od czego zacząć?

 "Rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same" - głosi znane porzekadło. Oczywiście same nie przyjdą, trzeba im pomóc przypłynąć, ale z pewnością łatwiej jest zarabiać pieniądze, kiedy robi się to, co się lubi, obojętnie, czy prowadzi się własną działalność, czy też pracuje u kogoś.

Bo kiedy lubisz pracę:

 • jesteś w nią bardziej zaangażowany emocjonalnie, co zwiększa odpowiedzialność i kreatywność
 • przeznaczasz na nią więcej czasu
 • wiesz więcej na jej temat
 • jesteś bardziej zadowolony w pracy, a co za tym idzie - milszy dla innych
 • zazwyczaj posiadasz jakieś uzdolnienia w danym kierunku
 • sam fakt robienia tego, co lubisz, odbierasz jako nagrodę i dlatego jesteś częściej zadowolony z zarobków

    To wszystko powoduje, że wykonuje się pracę lepiej, jest się bardziej lubianym, zarabia się więcej pieniędzy. Najważniejsze jednak, że robiąc to, co lubimy, jesteśmy szczęśliwsi. Dlatego kieruj się w wyborze zawodu przede wszystkim tym, co Cię pasjonuje. Warto brać pod uwagę potrzeby rynku i rady "doświadczonych" ludzi, jednak w ostateczności trzeba słuchać głosu serca.

Odpowiedz sobie na pytania:

 • Co najbardziej lubię robić?
 • Co mnie naprawdę pasjonuje?
 • W jakich sytuacjach mam najwięcej energii?
 • W jakich dziedzinach obecnego życia czuję się najlepiej?
 • W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości?
 • Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?
 • Co według mnie znaczy "interesująca praca"?
 • Jakie warunki musi spełniać taka praca?

    A teraz zrób eksperyment myślowy: Pomyśl, co chciałbyś robić, gdybyś wiedział, że na pewno Ci się uda. Jeśli masz jasność, radzę Ci - wybieraj zajęcia i prace, które zbliżają Cię do realizacji tego marzenia. Masz duże szanse być w tym dobry.

Najlepsi w każdej dziedzinie zawsze będą mieli pracę. Aby być najlepszym, trzeba lubić to, co się robi. Nie zawsze wiemy, co chcemy robić.

    Żeby łatwiej było pójść we właściwym kierunku, warto jest przeprowadzić analizę własnych silnych stron i słabości, a także spróbować ustalić, czy słabości są efektem braku wiedzy lub umiejętności, czy raczej braku talentu. To istotna różnica, ponieważ pewnych rzeczy można się nauczyć, natomiast inne wymagają wrodzonych talentów.

Odpowiedz teraz na kolejne pytania:

 • Jakie są Twoje naturalne talenty i zdolności?
 • Jakie umiejętności udało Ci się zdobyć, wypracować?
 • W czym jesteś naprawdę dobry?
 • W czym jesteś dobry, ale nie poświęcasz temu z jakichś powodów dostatecznie dużo czasu?
 • Jakie cechy Twojej osobowości uważasz za cenne?
 • Czy przeprowadzano z Tobą jakiś test uzdolnień?
 • Czy znasz jego wyniki i zgadasz się z tym opisem?
 • Jakie uzdolnienia znaleziono u Ciebie?
 • O jakich Twoich zdolnościach mówią koledzy i rodzeństwo?
 • Jakie zdolności zauważają u Ciebie nauczyciele?
 • Jakie talenty i umiejętności widzą u Ciebie rodzice?
 • Jakie były Twoje największe osiągnięcia?
 • Czy zdobyłeś w czymś specjalne uznanie, nagrody?
 • Czy lepiej czujesz się w kontaktach z ludźmi czy z przedmiotami?
 • Wolisz pracować sam czy w zespole?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci przypatrzeć się lepiej sobie, także oczami innych.

    A teraz zrób listę wszystkich swoich zalet. Ujmij tutaj to wszystko, do czego doszedłeś w trakcie odpowiadania na pytania. Dołóż inne cechy, zarówno fizyczne (jak np. "jestem silny", czy - "jestem zgrabna"), jak też umiejętności ("szybko piszę na komputerze", czy "potrafię prowadzić samochód") oraz cechy charakteru i osobowości ( "szybko nawiązuję znajomości", "mam łatwość publicznego prezentowania własnych poglądów").

    Im więcej tych pozytywnych informacji na własny temat, tym lepiej. One są Twoim obecnym kapitałem, a ćwiczone i uzupełniane wiedzą i nowymi umiejętnościami zapewnią Ci wymarzoną karierę zawodową. Za każdym razem, kiedy przymierzać się będziesz do jakiejś pracy, poszukaj, czy na Twojej liście znajdują się umiejętności i talenty potrzebne do jej dobrego wykonywania.

    Pracę nad tworzeniem swojej pozytywnej charakterystyki wykorzystasz najlepiej, kiedy będziesz czytał tę listę przynajmniej raz w tygodniu. Podniesie Ci to samoocenę, a przez to samopoczucie i przyda choćby do tego, byś szybko potrafił powiedzieć osobie chcącej cię zatrudnić, dlaczego powinna to zrobić. Łatwiej będzie Ci również pisać listy motywacyjne i swoje charakterystyki na potrzeby szukania pracy.

    Jeżeli wśród Twoich zalet są takie, jak przedsiębiorczość, łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, odpowiedzialność, pomysłowość, niezależność, odwaga w podejmowaniu decyzji, zdolność perswazji, wytrwałość w dążeniu do celu, zdolności organizacyjne - możesz także pomyśleć o założeniu działalności gospodarczej, czyli własnego biznesu. Nie musisz szukać pracy, możesz ją stworzyć dla siebie i dla innych. Biznes stoi otworem dla młodych ludzi.

Warto znać również swoje słabości.

    Trzeba jednak być ostrożnym, ponieważ czasami słabości nie są trwałą niezdolnością czy brakiem talentu, ale jedynie efektem zbyt małego wkładu pracy. Może zatem warto ponieść wysiłek i nauczyć się czegoś lepiej niż skreślić szansę na ciekawą pracę mówiąc: "nie mam zdolności do języków" czy - "statystyka to nie dla mnie".

Odpowiedz zatem na pytania:

 • Czego najbardziej nie lubię robić? Dlaczego?
 • Jakie zajęcia są dla mnie trudne? Dlaczego?
 • Co w szkole sprawiało mi najwięcej trudności? Dlaczego?
 • W czym widzę swoje słabości?
 • Jakich cech osobowości brakuje mi najbardziej?
 • Co krytykują we mnie moi koledzy?
 • Jakie słabości widzą we mnie rodzice i nauczyciele?
 • Czego się boję? Dlaczego?

    Te odpowiedzi pozwolą Ci unikać podejmowania zajęć, które łączyłyby się z nieprzyjemnymi lub trudnymi sytuacjami. To zawsze powoduje obniżenie jakości pracy, mniejsze zadowolenie pracodawców i większą szansę na porażkę. I jeszcze jedno. Zapewne masz jakiegoś nauczyciela, którego lubisz bardziej niż innych i któremu ufasz. Zapytaj go o radę. Niech powie, gdzie by Cię widział w przyszłości, do czego - jego zdaniem - nadajesz się najbardziej. To może być dla Ciebie również cenna wskazówka przy dokonywaniu wyboru