calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Nałożenie obowiązku świadczeń osobistych

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH tel. (062) 762 97 17; fax 762 97 49


Nałożenie obowiazku świadczeń osobistych w czasie pokoju oraz przeznaczenie do wykonywania świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz świadczeń osobistych lub rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny

Podstawa prawna:

  • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21.11.1967 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416), rozporządzenie RM z dnia 6 września 1993 roku w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. Nr 85 z 1993 r. poz. 397 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporzadzenie RM 25.10.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr. 229 poz. 2307 ze zmianami)
  • Rozporzadzenie R.M. z dnia 3.08.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr. 181 poz.1872 ze zminami)
  • Rozporzadzenie R.M. z dnia 11.08.2004 w sprawie świadczeń osobistych o rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 205, poz.2081 ze zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek uprawnionego organu o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych oraz przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.

II. OPŁATY:

  • Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • do 30 dni

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ( ROiSO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o nałożeniu obowiązku wykonania świadczeń osobistych w czasie pokoju przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Od decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych w ramach funkcji kuriera i świadczeń rzeczowych w czasie pokoju oraz świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

brak