calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych zajmuje się:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Skalmierzyce
Skalmierzyce ul. Podkoca 4c
63-460 Nowe Skalmierzyce
tel. 62 762 23 50

Z terenu nieruchomości niezamieszkałych odpady komunlane mogą odbierać przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr dostępny jest w zakładce "Wykaz przedsiębiorstw odbierających odpady".