calendar 25 Czerwca 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

O co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej to pracodawca najczęściej zadaje pytania kandydatom do pracy. Jednak potencjalny pracobiorca również może, a nawet powinien je stawiać. Czas na zadawanie pytań pracodawcy nadchodzi zwykle pod koniec spotkania i wówczas należy go umiejętnie wykorzystać.

    Nie należy się więc tego bać i skorzystać z szansy, aby móc się czegoś więcej dowiedzieć o danej ofercie zatrudnienia, a przy okazji okazać rzeczywiste zainteresowanie podjęciem konkretnej pracy w tej właśnie firmie. Należy pamiętać, iż kandydat do pracy kończący rozmowę kwalifikacyjną stwierdzeniem: "tak w zasadzie to ja nie mam żadnych pytań" - na pewno nie zyska uznania w oczach pracodawcy.

Oto lista 20 przykładowych pytań, jakie możesz zadać pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Jaki będzie przyszły zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku?
 2. Z jaką odpowiedzialnością wiąże się objęcie tego stanowiska?
 3. Czy praca na tym stanowisku wiązać się będzie z dużą samodzielnością w działaniu?
 4. Komu będzie podlegał pracownik, który zostanie przyjęty na to stanowisko?
 5. Co powinienem/nam wiedzieć o pracy na tym stanowisku/ w tej firmie?
 6. Jak wygląda przykładowy projekt i zakres obowiązków w pierwszym roku pracy?
 7. Jak wygląda przeciętny dzień pracy osoby zatrudnionej na tym bądź podobnym stanowisku?
 8. Czy praca na tym stanowisku/ w tej firmie wiąże się z częstymi podróżami służbowymi?
 9. Jakie obowiązują godziny pracy na tym bądź podobnym stanowisku/ w tej firmie? 
 10. Jakie są oczekiwania pracodawcy względem nowo zatrudnionego pracownika?
 11. Jak zazwyczaj pracownik jest promowany i oceniany w firmie?
 12. Jak wygląda program szkoleń i rozwoju pracowników w firmie? 
 13. Jakie możliwości rozwoju zawodowego oferuje firma swoim pracownikom?
 14. Jaki jest pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników w firmie?
 15. Co wyróżnia tę firmę od innych na rynku/ od konkurencji?
 16. Jakie są cele firmy na najbliższe lata?
 17. Jak można opisać kulturę organizacyjną firmy?
 18. Jak można opisać atmosferę pracy w firmie?
 19. Do kogo należy inicjatywa wyznaczenia, zaproponowania następnego spotkania?
 20. Tak więc o dacie i godzinie następnego spotkania Pan/i mnie poinformuje, czy już dziś ustalimy dogodny dla obu stron jego termin?

  O co pytają na rozmowie kwalifikacyjnej?

    Na rozmowę kwalifikacyjną trzeba być dobrze przygotowanym. O tym pisalismy już niejednokrotnie. Ale dokładne przygotowanie, to również świadomość tego, o co może zapytać Cię przyszły pracodawca. Lepiej wcześniej poznać te pytania i spróbować jeszcze w domu, odpowiedzieć sobie na nie. Przygotowalismy dla Was listę 40 najczęściej zadawanych pytań. Oto one:

 1. Dlaczego interesuje Pana/ią ta praca?
 2. Dlaczego chce Pan/i pracować w naszej firmie?
 3. Co Pan/i wie o tej pracy i naszej firmie?
 4. Co do tej pory robił/a Pan/i poza nauką w szkole lub studiowaniem na wyższej uczelni?
 5. Jakie odnosił/a Pan/i sukcesy w szkole lub na studiach?
 6. Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Pana/ią?
 7. Co Pan/i może wnieść do naszej firmy?
 8. Jak Pana/i wykształcenie i /lub doświadczenie zawodowe mają się do tej pracy?
 9. Czy nie sądzi Pan/i, że posiadane kwalifikacje (wiedza i umiejętności) są za wysokie na tym stanowisku?
 10. Co chciał(a)by się Pana/i dowiedzieć na temat pracy na tym stanowisku, w naszej firmie?
 11. Czy jest Pan/i przygotowany/a na częste wyjazdy służbowe?
 12. Jakie są Pan/i oczekiwania płacowe i pozapłacowe?
 13. Jaką pracę lubi Pan/i najbardziej?
 14. Jak reaguje Pan/i na stres w pracy?
 15. Czy woli Pan/i pracować samodzielnie czy w grupie ludzi?
 16. Czy woli Pan/i kierować ludźmi czy być kierowanym/ą przez kogoś?
 17. Z jakimi ludźmi chciał(a)by Pan/i pracować?
 18. Co rozumie Pan/i pod pojęciem współpraca, posłuszeństwo, krytyka?
 19. Jaki powinien być Pana/i szef?
 20. Czy wyrazi Pan/i swoją opinię, jeśli nie zgadza się ona z opinią przełożonego? 
 21. Co powiedziałby o Panu/i wychowawca lub promotor, gdybym do niego zadzwonił/a?
 22. Jakie stanowisko chciał(a)by Pan/i zająć za kilka lat?
 23. Czy mógł(ogła)by Pan/i skonkretyzować swoje plany zawodowe?
 24. Jak widzi Pan/i siebie za pięć lat?
 25. W jaki sposób myśli Pan/i o swojej starości?
 26. Czy może mi Pan/i opowiedzieć coś o sobie?
 27. Jak by Pan/i opisał/a siebie?
 28. Co jest Pana/i największą wadą, a co zaletą? 
 29. Jakie są Pana/i silne i słabe strony?
 30. Co było dotychczas Pana/i największym sukcesem w życiu, a co porażką i dlaczego?
 31. Jak wydobywać z Pana/i to, co najlepsze?
 32. W jaki sposób Pan/i osiąga wytyczone cele?
 33. Jakie cechy osobowości są niezbędne, aby osiągnąć sukces w Pańskiej dziedzinie?
 34. Co motywuje ludzi do pracy?
 35. Co decyduje o powodzeniu życiowym ludzi? 
 36. Dlaczego Pan/i tak myśli?
 37. Jakie są Pana/i zainteresowania, hobby?
 38. Jakie książki Pana/i czyta? 
 39. Jakie filmy Pan/i lubi?
 40. Jakiej muzyki Pan/i słucha?