calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Statut

Uchwała nr LIII.424.2018

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Na podstawie art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt1, art. 22, art.40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala

STATUT GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE