calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

KARTA INFORMACYJNA

URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

URZĄD STANU CYWILNEGO tel. (062) 762 97 21; fax (062) 762 97 4915 93


 

Podstawa prawna:

  • art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r.,Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

II. OPŁATY:

  • Opłata skarbowa - 11,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  • W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.