calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wniosek o nadaniu numeru porządkowego

KARTA INFORMACYJNA URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Wniosek o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zawiadomienia a nadaniu numeru porzadkowego nieruchomości

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  •     bez  zbędnej zwłoki

 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 

IV. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych danych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę. Odbiór zaświadczenia może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Klauzula informacyjna (RODO)