calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

KARTA INFORMACYJNA 
URZĄD GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ul. Ostrowska 8 
REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU- Wymiar podatków 
pok. 24 tel. (62) 762 97 33 

 


 Podstawa prawna:

  • Art.254  ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Pisemna informacja o zmianie okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokosci zobowiązania, złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Załączniki:

  • informacje w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego
  • akt notarialny

II. OPŁATY:

  • wolne od opłaty

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • do miesiąca

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Budzetu- Wymiar podatków

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

VI. UWAGI

brak