calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Gospodarka odpadami - informacja

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 lipca 2024 r.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 29 kwietnia 2024 r. podjęła uchwałę nr LXXXIII.750.2024 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 lipca 2024 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 35,00 zł miesięcznie za osobę.

Stawka opłaty miesięcznej podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 70,00 zł od osoby.

Wysokość zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika wynosić będzie 2,00 zł miesięcznie od osoby.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

W dniach od 5 do 7 czerwca 2024 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

MIEJSCE ODBIORU

DATA ODBIORU

GODZINY ODBIORU

Węgry

przy sali wiejskiej

05.06.2024 r.

(środa)

900 – 950

Gostyczyna

przy sali wiejskiej

1000 – 1050

Leziona

przy sali wiejskiej

1100 – 1150

Śliwniki

przy sali wiejskiej

1200 – 1250

Ociąż

przy sali wiejskiej

06.06.2024 r.

(czwartek)

900 – 950

Droszew

przy sali wiejskiej

1000 – 1050

Głóski

przy sali wiejskiej

1100 – 1150

Boczków

przy sali wiejskiej

1200 – 1250

Skalmierzyce ul. Dąbkowa 20A

przy sali wiejskiej

07.06.2024 r.

(piątek)

900 – 950

Nowe Skalmierzyce

na terenie Stadionu Miejsko-Gminnego (ul. Mostowa 1a)

1000 – 1050

Nowe Skalmierzyce

Osiedle Błonie, ul. Kaliska (przy kotłowni)

1100 – 1150

Nowe Skalmierzyce

Osiedle Montex, ul. Kaliska (przy pojemnikach na odpady komunalne)

1200 – 1250

HarmonogramZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 2024

Informacja dot. odbioru odpadów


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 lutego 2022 r.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 30 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XLVIII.408.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 lutego 2022 r. zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 29,00 zł miesięcznie za osobę.

Stawka opłaty miesięcznej podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosić będzie 58,00 zł od osoby.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.