calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

KARTA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE UL. OSTROWSKA 8

REFERAT GEODEZJI, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA tel. 762 97 70 lub 762 97 00


Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Podstawa prawna:

  • Art. 100 ustawy z dn. 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1984/

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

II. OPŁATY:

  • 82,00 zł - opłata skarbowa

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  • Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  • Nie przysługuje

VI. UWAGI:

  • W przypadku braku kompletu wymaganych danych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia biurze prowadzącym sprawę.