calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i MIasta Nowe Skalmierzyce:

1) zmieszane odpady komunalne:

  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
  • Instalacja Zastępcza: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62-834 Ceków Kolonia;

2) odpady zielone:

  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
  • Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

3) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Staroprzygodzka 121,63-400 Ostrów Wlkp.;
  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ZUOK Orli Staw, Orli Staw 2, 62-834 Ceków Kolonia;