calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

e-mail:  geodezja@noweskalmierzyce.pl

pok. nr 31, 32 III piętro 

tel.   62 762 97 70   lub   62 762 97 71 (kierownik)

Załatwiane sprawy to:

 

Geodezja, kartografia i gospodarka gruntami

 • podziały nieruchomości

 • postępowanie rozgraniczeniowe gruntów

 • komunalizacja gruntów

 • sprzedaż, kupno, dzierżawa, zagospodarowanie nieruchomości komunalnych

 • prowadzenie zasobu gruntów komunalnych

 • udzielanie informacji o gruntach


Budownictwo, planowanie przestrzenne

 • uzgadnianie inwestycji pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego,

 • opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy

 • prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • nadawanie numerów porządkowych dla budynków


Ochrona środowiska, rolnictwo

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

 • sprawy dotyczące utrzymania porządku i czystości w gminie

 • koordynacja zagadnień związanych z gospodarką odpadami

 • sprawy związane z rolnictwem, min kolczykowanie i znakowania zwierząt hodowlanych