calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

Ogłoszenia


Aktualne ogłoszenie dostępne są na stornie BIP w zakładce "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne"

Link do strony BIP


Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice Ołoboczne i Śliwniki

Pobierz w wersji pdf

data publikacji: 05.07.2023 r.

Uchwała nr LXXII.620.2023 z dnia 30 maja 2023 rokuOgłoszenie

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach oraz w rejonie ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach w gminie Nowe Skalmierzyce

Pobierz w wersji pdf
Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krótkiej w  Nowych Skalmierzycach oraz w rejonie ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach w Gminie Nowe Skalmierzyce.

 

Treść ogłoszenia

Rysunek

Uchwała
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów

 

Treść obwieszczenia

Uchwała

Rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Trść ogłoszenia

Studium - treść

Załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko

Uwarunkowania rowzoju przestrzennego
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowościach Biskupice, Chotów, Droszew, Głóski, Gostyczyna, Kotowiecko, Śmiłów i Trkusów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Treść ogłoszenia

Uchwała - Biskupice
Rysunek - Biskupice
Prognoza oddziaływania na środowisko - Biskupice

Uchwała - Chotów
Rysunek - Chotów
Prognoza oddziaływania na środowisko - Chotów

Uchwała - Droszew
Rysunek - Droszew
Prognoza oddziaływania na środowisko - Droszew

Uchwała - Głóski
Rysunek - Głóski
Prognoza oddziaływania na środowisko - Głóski

Uchwała - Gostyczyna
Rysunek - Gostyczyna
Prognoza oddziaływania na środowisko - Gostyczyna

Uchwała - Kotowiecko
Rysunek - Kotowiecko
Prognoza oddziaływania na środowisko - Kotowiecko

Uchwała - Śmiłów
Rysunek - Śmiłów
Prognoza oddziaływania na środowisko - Śmiłów

Uchwała - Trkusów
Rysunek - Trkusów
Prognoza oddziaływania na środowisko - Trkusów
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Skalmierzyc.

Treść ogłoszenia
Klauzula RODO
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Trść ogłoszenia


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowościach Biskupice, Chotów, Droszew, Głóski, Gostyczyna, Kotowiecko, Śmiłów i Trkusów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Treść ogłoszenia


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Skalmierzyce oraz Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.


Treść obwieszczenia

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik graficzny

Klauzula RODO

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew w gminie Nowe Skalmierzyce.


Treść obwieszczenia

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik graficzny

Klauzula RODO

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficznyOGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 177/8 w obrębie Nowe Skalmierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Śmiłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trkusów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kotowiecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gostyczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głóski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna (RODO)