calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

07 Marzec 2016

SP Biskupice Ołoboczne

Oferta Edukacyjna

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce
telefon/ fax: +48 62 762 11 51

email: spbiskupice@noweskalmierzyce.pl    www.spbiskupice.noweskalmierzyce.pl

W szkole w roku szkolnym 2016/2017 planuje się uruchomienie 1 oddziału klasy I, nabór do I klasy roczników 2009 i 2010 będzie prowadzony w okresie od 21.03.2016 do 15.04.2016r. 

Jednocześnie planuje sie uruchomienie w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017  oddziału klasy "0" dla którego nabór bedzie prowadzony w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016r.Szkoła jest nowoczesną, ciągle rozwijającą się placówką. W ostatnich latach sale lekcyjne zostały zmodernizowane i wyposażone w nowe meble szkolne i nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. tablice interaktywne, gry dydaktyczne, programy multimedialne) z myślą o przyjęciu do szkoły dzieci sześcioletnich. W klasach pierwszego etapu edukacyjnego realizowany jest autorski, nowatorski program nauczania wczesnoszkolnego z językiem angielskim Myślę – działam – idę w świat, dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci młodszych.

Od września 2015 wydłużono czas pracy szkoły. Codziennie do godz. 14.50 dla uczniów klas I-III czynna jest świetlica szkolna. Podczas zajęć mogą oni pod kierunkiem nauczycieli odrabiać zadania domowe oraz uczestniczyć w ciekawych, rozwijających zainteresowania zajęciach m.in. muzycznych, ruchowych, czytelniczych, plastycznych. W ramach szkolnej akcji AKTYWNA PRZERWA dzieci młodsze korzystają z kącika zabaw (zabawki piankowe) utworzonego na korytarzu szkolnym, a w pogodne dni zajęcia ruchowe organizowane są także na zmodernizowanym i ciągle doposażanym placu zabaw.

W celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego nauczyciele klas I-III przygotowują dla wychowanków liczne projekty edukacyjne, np. Poznajemy polskie miasta, Zasady dobrego wychowania, Czytajmy razem. Uczniowie młodsi mają także możliwość uczestniczenia programach ogólnopolskich Zdrowo jem, więcej wiem, WF z klasą, Mleko w szkole, Owoce w szkole, Od grosika do złotówki oraz wycieczkach przedmiotowych, krajoznawczych, kulturalnych.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom nauczania i stałe podnoszenie jakości pracy szkoły. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Mała liczebność klas daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka, odkrycia jego potrzeb i zdolności. Uczniom mającym problemy w nauce udzielamy wszechstronnej i kompetentnej pomocy.