calendar 27 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

24 Kwiecień 2012

Kościół pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach

Pierwsze starania o utworzenie parafii katolickiej w ówczesnych Skalmierzycach Nowych poczyniono w 1922 roku. 3 lipca 1925 roku Kardynał Edmund Dalbor wydał dekret mocą którego z dniem 31 lipca 1925 roku została utworzona parafia katolicka w Skalmierzycach Nowych pod wezwaniem Bożego Ciała. Wezwanie nawiązywało do zdarzenia z 30 listopada 1780 roku, kiedy to z kościoła św. Katarzyny w Skalmierzycach wykradziono parametry liturgiczne z Najświętszym Sakramentem i znaleziono je cudownie na polach, przy późniejszej granicy między zaborami. Pierwszym poważnym problemem z którym musiała uporać się ludność to brak kościoła. Tymczasowo niedzielne msze święte były odprawiane w kościele w Skalmierzycach, a w dni powszednie w kaplicy sióstr zakonnych prowadzących ochronkę przy ulicy Kamiennej. W maju 1927 roku Dyrekcja Kolei Państwowych w Poznaniu oddała parafii paczkarnię po byłej poczcie kolejowej na kaplicę. W grudniu 1929 roku powołano Dozór Kościelny, mający na celu troskę o sprawy finansowe. Najkorzystniejsze miejsce na budowę nowej świątyni było między ulicą Kolejową a 3 Maja, jednak ziemia ta należała do parafii w Skalmierzycach, która nie była zbyt skłonna do jej oddania. Komitet prowadził przez długi czas korespondencję z Kurią Arcybiskupią w Poznaniu w tej sprawie. W lecie 1931 roku, nie mając jeszcze ostatecznego zezwolenia, rozpoczęto budowę Domu Katolickiego, który tymczasowo, jak się jeszcze wtedy wydawało, miał zastąpić kościół. Wykonawcą budowy została firma Pana Kołodziejczaka z Ostrowa. Dopiero w 1932 roku Kuria ostatecznie pomogła załatwić przyznanie ziemi, po czym można było przystąpić do dalszej budowy obiektu. W międzyczasie pojawił się nowy proboszcz ks. Czesław Gmerek, który dokończył postawienie świątyni. Oddano ją do użytku w październiku 1932 roku.


Jej poświęcenia dokonał Prymas Polski August Hlond 8 listopada tegoż roku. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku wstrzymał rozwój parafii, która to planowała budowę plebanii dla księdza oraz rozbudowę samej świątyni. Po pożodze wojennej w końcu można było wznowić prace nad wyposażeniem kościoła Bożego Ciała. W 1949 roku firma J. Elsner z Poznania wykonała witraże wg. projektu artysty malarza Mariana Schwartza i J. Oźmina. Z uwagi na ich stan techniczny zostały na początku XXI wieku zdemontowane, a w ich miejscu pojawiły się dokładne kopie wykonane w Pracowni Witraży M. Janek&Synowie z Janikowa koła Poznania. W połowie XX wieku wykonano także polichromię na suficie oraz w prezbiterium.


A.Liebert