calendar 24 Maj 2024

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

Flaga Unii Ewuropejskiej

Unia Europejska

Dofinansowania
z budżetu państwa

Grafika dekoracyjna przedstawiająca wygląd budynku będącego urzędem

10 Marzec 2017

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Tel. 62 762 40 04

www.spdroszew.noweskalmierzyce.pl


Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne


Obwód szkoły:  Wieś:  Droszew, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe, Miedzianów, Pawłów, Trkusów, Kurów i Pawłówek

 

W wyniku planowanej reformy nie ma konieczności rozbudowy szkoły. Szkoła dysponuje salką gimnastyczna o wymiarach 6 x 16 m x 3h, boiskiem trawiastym, 7 salami lekcyjnymi, pokojem nauczycielskim, sekretariatem, gabinetem dyrektora, jadalnią oraz zapleczem kuchennym. Dodatkowo w Szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, zajmujący 1 sale. W szkole istnieje dodatkowo możliwość zagospodarowania na cele edukacyjne strychu.

 

 

2016/2017 – stan obecny

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VI

9

1

 

2005

V

7

1

 

2006

IV

10

1

 

2007

III

11

1

 

2008

II

14

1

 

2009

I

4

1

 

Stan na dzień 30.09.2016

55

6

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2010

„0”

9

 

1

 

2011 i młodsze

Poniżej 6 lat

14

 

Razem

23

1

 

Rok szkolny 2017/2018

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VII

9

1

 

2005

VI

7

1

 

2006

V

10

1

 

2007

IV

11

1

 

2008

III

14

1

 

2009

II

4

1

 

2010

I

9

1

 

Razem w szkole

64

7

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2011

„0”

10

1

 

2012

Poniżej 6 lat

 

1

7

2013

 

13

2014

 

13

Razem w przedszkolu

43

2

 

 Rok szkolny 2018/2019

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2004

VIII

9

1

 

2005

VII

7

1

 

2006

VI

10

1

 

2007

V

11

1

 

2008

IV

14

1

 

2009

III

4

1

 

2010

II

9

1

 

2011

I

 

1

10

Razem w szkole

74

8

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2012

„0”

 

1

7

2013

Poniżej 6 lat

 

13

2014

 

1

13

2015

 

9

Razem w przedszkolu

 

2

42

 Rok szkolny 2019/2020

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w szkole

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2005

VIII

7

1

 

2006

VII

10

1

 

2007

VI

11

1

 

2008

V

14

1

 

2009

IV

4

1

 

2010

III

9

1

 

2011

II

 

1

10

2012

I

 

1

7

Razem w szkole

72

8

 

 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

 

Rocznik

Klasa

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

Liczba oddziałów

Liczba dzieci według ewidencji ludności

2013

„0”

 

1

13

2014

Poniżej 6 lat

 

1

13

2015

 

9

2016

 

14

Razem w przedszkolu

49

2

 

Liczba dzieci w poszczególnych rocznikach według miejsca zamieszkania

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Droszew

3

2

2

4

1

5

Gałązki Wielkie

1

0

5

3

0

2

Gałązki Małe

1

0

0

2

1

1

Miedzianów

3

2

2

1

4

4

Pawłów

0

0

0

0

0

0

Trkusów

2

2

2

2

1

1

Kurów

0

1

2

1

2

1

Razem

10

7

13

13

9

14

W opracowaniu przyjęto dane z SIO z 2016 roku oraz dane szacunkowe na podstawie danych z ewidencji ludności.